Zgłoś zajęcia

Ogłoszenia o zajęciach zamieszczane są bezpłatnie.  Na stronie będą umieszczane tylko ogłoszenia o zajęciach, które dotyczyczą lub korzystają z metody NVC (Porozumienie bez Przemocy). Mam nadzieję, że osoby, które trafią na zajęcia dzięki tej stronie będą mogły ćwiczyć i uczyć się metody NVC.

W zamian za umieszczenie ogłoszenia proszę o:

  1.  udzielanie na zajęciach informacji o stronie nvc.info.pl
  2. umieszczenie informacji o stronie nvc.info na Waszej stronie lub w innym miejscu, które reklamujecie w ogłoszeniu :)

W związku z prośbami do osób uczących innych metody NVC stosuję dwie zasady podczas umieszczania warsztatów na stronie.

  1.  Jeśli warsztat nie jest prowadzony przez certyfiokowanego trenera staram się, aby tytuł nie zawierał nazwy NVC bądź PBP (lub ich długich wersji). Oznacza to, że jeśli coś takiego widnieje w tytule u osoby nie będącej certyfikowanym trenerem kontaktuję się z osobą umieszczającą ogłoszenie z prośbą o zmianę tytułu (tzn. o ponowne zgłoszenie poprawionej wersji zajęć).  Zadbanie o odpowiedni tytuł skraca czas oczekiwania, aż Wasze ogłoszenie znajdzie się na stronie.
  2. Jeśli osoby wymienione w ogłoszeniu nie są certyfikowanymi trenerami NVC i nie zastosują się do próśb CNVC odnośnie  sposobu określania siebie, to skontaktuję się z osobą zamieszczającą ogłoszenie z prośbą o zmianę. Zadbanie o spełnienie próśb CNVC również skróci czas, po którym Wasze ogłoszenie znajdzie się na stronie.

Prośba do osób uczących innych metody NVC

Poprawnie wypełniony formularz jest przesyłany do akceptacji, a w jego miejsce pojawia się napis informujący, że zgłoszenie zostało przesłane do akceptacji

Jeśli to nastąpiło spodziewaj się wiadomości email potwierdzającej twoje zgłoszenie.

Jeśli z jakiś powodów masz kłopot z wypełnieniem formularza napisz na: zgloszenie@nvc.info.pl

Aby zgłosić zajęcia wybierz właściwy przycisk:

ZAJĘCIA NVC GRUPY EMPATII

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co zrobić jeśli w wysłanym ogłoszeniu jest błąd lub brak jakiś informacji?

Wtedy najpierw należy napisać maila na adres: zgłoszenie@nvc.info.pl z informacją co się wydarzyło. Następnie prosimy o ponowne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

W efekcie ogłoszenie błędne lub wybrakowane zostanie usunięte (a dzięki waszemu emailowi będzie na 100% wiadomo które to), a na stronie pojawi się nowe poprawione ogłoszenie.

 

Po co w formularzu jest dodatkowe miejsce na opisywanie spotkań?

Ten fragment formularza umożliwia pokazanie informacji o tematach poszczególnych spotkań jeśli zajęcia są cyklem. Jeśli zgłaszasz zajęcia pojedyncze w tym miejscu wpisujesz datę i godzinę zajęć oraz ponawiasz wpisanie tytułu.