O stronie

Stronę stworzyła:
Aleksandra Bagińska
Więcej o mnie: www.pathos.pl lub o tym co robię www.fundacjasr.org

Porozumienie bez przemocy (NVC) stało się ważnym elementem mojego życia. Wyzwaniem dla mnie jest utrzymywanie kontaktu z podejściem oraz ludźmi używającymi tego podejścia, a dużym pragnieniem dzielenie się NVC. Z tego powodu powstał pomysł stworzenia strony, która będzie informowała o wszelkich warsztatach, zajęciach i spotkaniach związanych z podejściem NVC (coś na kształt wirtualnej tablicy ogłoszeń). Mam nadzieję, że strona spełni pokładane w niej oczekiwania i ułatwi kontakt z NVC wszystkim zainteresowanym oraz przyczyni się do propagowania metody.

Strona ta powstała w bezfinansowy sposób więc daleko jej do doskonałości ale ma tę przewagę nad tą doskonałą, że ta już jest a ta doskonała nie wiadomo kiedy będzie.

W związku z dużą ilością zgłoszeń od stycznia 2012 stronę wraz ze mną redaguje Magdalena Wegner.
Magda zajmuje się korespondencją z osobami zgłaszającymi zajęcia (aby np. doprecyzować treść ogłoszeń, sprawdzić ich zgodność z prośbami z CNVC itp.). Dziękuję Magdo!

Na temat Magdy i jej działań możecie poczytać na stronie: http://www.wyspa-zmian.pl/