O NVC

NVC jest skrótem od słów Nonviolente Communication – w przyjętym tłumaczeniu oznacza to Porozumienie Bez Przemocy.

Czym jest Porozumienie bez Przemocy ?

„W życiu szukam współodczuwania, przepływu między sobą a innymi ludźmi opartego na wzajemnym dawaniu z otwartym sercem”.
Marshall B. Rosenberg, twórca Porozumienia bez Przemocy.

Wyobraź sobie, że potrafisz nawiązać głębokie i ciepłe kontakty z ludźmi na których Ci zależy. Nie rezygnując z siebie.

Wyobraź sobie, że mówisz to co myślisz i czujesz tak, że inni przyjmują to ze zrozumieniem.

Wyobraź sobie, że przestaje cię gnębić wstyd i poczucie winy, a wewnętrzny krytyk staje się twoim sprzymierzeńcem.

Brzmi jak sen? Dla nas to rzeczywistość.

Porozumienie bez Przemocy (PBP) to podejście pokazujące w jaki sposób żyć w harmonii ze sobą i innymi, tworząc z ludźmi ciepłe i autentyczne relacje. Z tego powodu nazywane jest też Empatyczną Komunikacją albo Językiem Serca.

PBP czerpie z tradycji Gandhiego i jego „zasady nie stosowania przemocy”. Zasada ta opisuje taki stan otwartości na drugiego człowieka, w którym w miejsce złości czy przemocy pojawia się zrozumienie i współczucie. Ten rodzaj nastawienia umożliwiają konkretne narzędzia i praktyki oferowane przez PBP:

 • Praktyka słuchania siebie i innych z otwartością i empatią.
  Oznacza to świadomą rezygnację z wyuczonych schematów – osądzania i krytykowania. W zamian pojawia się miejsce na prawdziwe zrozumienie i wynikający stąd autentyczny kontakt – coś, za czym jako ludzie tęsknimy.
 • Praktyka mówienia o swoich uczuciach i potrzebach (wartościach) w szczery i otwarty sposób, bez obwiniania ani krytyki.

Narzędzia i praktyki, które oferuje PBP, pozwalają zobaczyć świat i siebie w pozytywnym świetle. Pokazują i uczą też, jak być bardziej skutecznym w zabieganiu o to, na czym nam zależy. Dlatego PBP to nie tylko metoda komunikacji, lecz sposób życia – w zgodzie ze sobą i z innymi.

Przykladowe obszary, w jakich można wykorzystywać PBP:

 • Budowanie trwałych relacji opierających się na empatii i szczerości.
 • Zrozumienie uczuć i potrzeb – zarówno własnych, jak i innych ludzi.
 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami (złość, lęk, wstyd).
 • Mediacje – rozwiązywanie konfliktów w sposób, który odbudowuje i wzmacnia relację między stronami oraz przynosi trwałe rozwiązania.
 • Odzyskiwanie poczucia wpływu na własne życie oraz dokonywanie wyborów w zgodzie ze sobą.
 • Odwaga bycia sobą – skuteczne proszenie, odmawianie z troską o innych, radzenie sobie z oczekiwaniami wobec siebie i przychodzącymi od innych ludzi.

Stosowanie zasad i narzędzi Porozumienia Bez Przemocy wspiera wszelkiego rodzaju społeczności i może być wykorzystywane między innymi w:

 • Związkach i rodzinie:

o   Budowanie pozytywnych i trwałych relacji opierających się na empatii i szczerości.

o   Wychowywanie dzieci w poczuciu własnej wartości, potrafiących zatroszczyć się o własne potrzeby uwzględniając jednocześnie potrzeby innych.

o   Unikanie nieporozumień i znajdowanie wspólnych rozwiązań konfliktów.

 • Organizacjach:

o   Budowanie pozytywnych i trwałych relacji zawodowych.

o   Poprawa efektywności działania organizacji przez usprawnianie komunikacji, zwiększanie otwartości pracowników oraz ich umiejętności dawania i przyjmowania szczerego feedbacku.

 • Szkołach, przedszkolach oraz pozostałych placówkach wychowawczych i opiekuńczych:

o   Budowanie przez wychowawców autorytetu opartego na szacunku.

o   Przekazywanie dzieciom pozytywnych wartości oraz wzmacnianie w nich pozytywnej motywacji do działań, które wychowawca uważa za wartościowe.

o   Wspieranie samodzielności dzieci i budowania w nich poczucia własnej wartości.

o   Wspieranie wychowawców w ich pracy, szczególnie w trudnych sytuacjach.

 • Więzieniach i innych jednostkach penitencjarnych – przy wykorzystaniu sprawiedliwości naprawczej
 • Pracy indywidualnej służącej rozwojowi osobistemu – codzienna praktyka empatycznego słuchania oraz uważności na siebie i innych.

Porozumienie bez Przemocy zostało stworzone przez dra Marshalla B. Rosenberga, amerykańskiego psychologa, światowej sławy działacza na rzecz pokoju i założyciela Centrum Porozumienia bez Przemocy. Obecnie podejście to jest stosowane na całym świecie, w tym przez mediatorów ONZ. W 2006 roku Marshall Rosenberg uzyskał nagrodeę Bridge of Peace.

Od angielskiej nazwy tej metody – Nonviolent Communication – pochodzi czeęsto uzżywany skrót NVC.