Formularz zgłoszenia zajęć i warsztatów NVC

Żeby zgłosić zajęcia na listę należy wypełnić poniższy formularz.Jeżeli cykl ma więcej spotkań dodaj kolejne: