• Rodzicielstwo w duchu empatii: grupa wsparcia dla rodziców. prowadzący Andrzej Karolczyk

  Białystok

  Grupa przeznaczona jest dla rodziców nastoletnich dzieci, które:
  • Sprawiają trudności w zakresie komunikacji z rodzicami
  • Przedłużają czas spędzany przed komputerem
  • eksperymentują ze środkami psychoaktywnymi, alkoholem
  • są uzależnione od środków psychoaktywnych
  • prezentują inne zachowania ryzykowne


  Prowadzący założył tezę , iż umiejętność komunikowania się w rodzinie w sposób empatyczny przyczynia się do rozwiązywania konfliktów a tym samym do podjęcia współpracy dorastających , bądź dorosłych nastolatków z rodzicami.
  Forma zajęć:
  Zajęcia prowadzone będą w dwóch blokach:
  • edukacyjnym, w którym znajdzie się szczegółowy program tematyczny dotyczący wychowania według metody NVC.
  • grupy wsparcia, w czasie której będziemy zajmowali się bieżącymi problemami poszczególnych osób

  Czas, termin i miejsce zajęć:
  Zajęcia odbywały się będą raz w tygodniu: w środy w Ośrodku Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ”Etap” ul Włókiennicza 7 w godz. 17.30- 19.00
  Początek zajęć środa 7 października 2015 godz.17.30
  Sposób rekrutacji: rozmowa wstępna z prowadzącym. Andrzej Karolczyk Tel 857445224,
  Grupa ma charakter otwarty tzn. że do programu można dołączyć w ciągu jego trwania w dowolnym momencie , (po rozmowie kwalifikacyjnej) ilość miejsc jest ograniczona.