• Grupa Empatii

    Zamość

    Ćwiczenia empatycznej komunikacji, warsztaty oparte na metodzie Porozumienia Bez Przemocy (NVC).


    Prowadzący:

    Magdalena Kosicka-Leszczyńska specjalista komunikacji, mediator, facylitator Międzynarodowego Programu dla Pokoju „Essential Peacemaking Women and Men".


    Grupa empatii – spotkania cykliczne, co trzy tygodnie, w poniedziałki o godz. 21.00, Zamość, Zamoyskiego 26/4, najbliższe spotkanie 31 marca