• NVC W EDUKACJI warsztat on-line

  wszystkie

  NVC W EDUKACJI
  To cykl 4 warsztatów on-line przeznaczone dla osób, którym edukacja nie jest obojętna i tak, jak dla nas jest nie tylko pracą, ale i pasją. Edukacja oparta na jakościowych relacjach, budujących poczucie własnej wartości u uczniów, wspierających rozwiązywanie wszelkich problemów.
  Ten kompaktowy a zarazem intensywny kurs kładzie nacisk na praktyczny aspekt komunikacji z przykładami zaczerpniętymi z realnych sytuacji w relacji nauczyciel-uczeń, nauczyciel- rodzic oraz innych sytuacji w obszarze edukacji.
  Podczas kursu będziemy poznawać fundamenty Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga, jak również zgłębiać jego praktyczne zastosowanie w edukacji.


  Czym będziemy się zajmować na kursie?

  Jak zadbać o siebie w trudnych sytuacjach?
  Jak budować takie relacje z uczniami, jakich chcemy?
  Jak mówić i słuchać ucznia, by wspierać rozwój odpowiedzialnego i szczęśliwego człowieka?
  Jak w pełni rozumieć i usłyszeć drugą stronę (ucznia, rodzica, współpracownika)?
  Jak budować relacje oparte na zaufaniu i współpracy?
  Jak z empatią reagować na „NIE” ucznia?
  Jak skutecznie prosić, by wspierać prawdopodobieństwo osiągnięcia celu?
  Jak rozwiązywać konflikty w klasie, w grupie, między uczniami i nie tylko, aby konflikt stawał się początkiem zrozumienia i rozwiązania? Jak stawiać granice, wspierające kontakt i z troską o siebie?
  Jak wspierać szukanie rozwiązań dobrych dla całej grupy?

  Szkoła oraz przedszkole to przestrzeń, w której spotykają się marzenia oraz potrzeby dzieci, nauczycieli oraz rodziców. Każda z tych grup mówi trochę innym językiem i abyśmy mogli się usłyszeć potrzebny jest dialog. Dotyczy to także placówek dla uczniów dorosłych i szkół językowych, bo wszędzie mamy do czynienia z grupą, dialogiem i relacjami.
  W trakcie kursu uczestnicy będą mieć możliwość przyjrzenia się i praktykowania wrodzonej umiejętności, jaką jest empatia. Bazą merytoryczną kursu jest proces Porozumienia bez Przemocy, który zaprasza do spojrzenia na siebie i drugą osobę przez pryzmat naturalnych i uniwersalnych potrzeb, które leżą u źródeł każdego naszego działania lub wypowiedzi.

  Więcej informacji na: https://nvclab.pl/nvc-w-edukacji-on-line/?fbclid=IwAR0MbPfxZ-Lzvh6m30jTNaEMegiTZJCJzKIfxffuVve3I9gGiVH09S4RFFg

  Kontakt:
  mail: kontakt@nvclab.pl
  tel: 609 506 959

  Edukacja