• Business from the heart

  Warszawa

  What is your unique contribution in the huge web of humans?

  Could it be so?

  • That doing your bit of creating the better world of your dreams would be fun and satisfying?

  • That making your living could go hand in hand with living your values?

  This three days’ workshop is a shared journey where we will explore your dream – and your business reality. What kind of daily life would be in alignment with your sense of purpose? How can you operate in society of today and still be authentic and respectful? Are you ready to work with your beliefs around money, self-worth and taking your space?

  Our work together will consist of presentations, group discussions and exercises, individual work, Family Constellations, guided meditations and creative experiments. Be prepared to stretch, to connect with yourself more gently than ever before, and to travel new territory with yourself as the loving guide. You can expect to leave the workshop with a catalogue of your own, tailored to-do’s and don’t do’s so that you are on your way to manifest your professional dream starting the day after the workshop.

  Workshop hours:

  Tuesday 9.30-18.00 (Constellations: 19.00-21.30)
  Wednesday 9.30-18.00 (Constellations: 19.00-21.30)
  Thursday 9.30-18.00

  Imagine feeling good about charging money
  What are your services worth for your clients? How do you speak about what you charge? How do you respond when prospect clients say they can’t afford to pay what you ask for?
  Imagine staying in dignity while you declare your fees. Imagine being at ease when prospect clients say they can’t afford what you charge. Imagine not excusing or explaining your fees, nor lowering them, and still hold both yourself and the prospect client with love.
  If this is a stretch for you, you probably have very good reasons for your beliefs. Gentle curiosity is the torchlight when we want to understand what might be holding you back.

  Imagine knowing that you are in balance with life’s calling
  Is your business reflecting your sense of what you are here for? Or don’t you have a clue what it might be? Or perhaps you do have a clue, but it seems overwhelming to bring your business in alignment with it?
  If your work does not feel important and relevant to you, your daily life will much likely feel poor no matter how much you earn. Money is just an agent in a fulfilling life. The content is what nourishes our souls.

  Every bird has its song and every human has their voice that contributes to the shared dream of all of us. Finding your special voice is an eternal spiral along with you getting to know yourself in still more subtle details.

  During the workshop, we will support one another on the journey towards our niches in the ecosystem of 2018 society.

  the price suggestion:

  Normal price -1350 zl
  Early bird – 1190 zl


  Profesjonalnie i od serca
  Jaki jest Twój unikatowy wkład w wielką ludzką sieć?


  Czy możesz sobie wyobrazić, że:

  Twoje marzenia o współtworzeniu lepszego świata mogły być zabawne i satysfakcjonujące?
  zarabiasz na życie zgodnie ze swoimi wartościami?

  Ten trzydniowy warsztat to wspólna podróż, podczas której poznamy Twoje marzenia i rzeczywistość biznesową. Jaki rodzaj codziennego życia byłby zgodny z Twoim celem? Jak chciałabyś/chciałbyś funkcjonować w dzisiejszym społeczeństwie, w oparciu o autentyczność i szacunek? Czy jesteś gotów/gotowa, by pracować nad przekonaniami na temat pieniędzy, własnej wartości i zajmowania swojego miejsca?
  Podczas warsztatu możesz spodziewać się prezentacji, dyskusji i ćwiczeń grupowych, pracy indywidualnej, Konstelacji Rodzinnych, prowadzonych medytacji i eksperymentów twórczych. Przygotuj się na zmianę perspektywy, na bardziej delikatne niż kiedykolwiek wcześniej połączenie ze sobą i na podróżowanie z sobą jako kochającym przewodnikiem po nowym terytorium. Możesz oczekiwać, że opuścisz warsztat z katalogiem własnych, skrojonych na miarę potrzeb, pomysłów (ro robić, a czego nie robić), by tuż po warsztatach zacząć realizować swoje zawodowe marzenia.

  Godziny warsztatu:

  wtorek 9.30-18.00 (Konstelacje: 19.00-21.30)
  środa 9.30-18.00 (Konstelacje: 19.00-21.30)
  czwartek 9.30-18.00


  Wyobraź sobie, że czujesz się dobrze, zarabiając pieniądze
  Jakie usługi są wartościowe dla Twoich klientów? W jaki sposób mówisz o tym, na czym zarabiasz? Jak reagujesz, gdy potencjalni klienci mówią, że nie mogą sobie pozwolić na zapłatę?
  Wyobraź sobie, że z godnością mówisz o swoich prowizjach. Wyobraź, że czujesz się swobodnie, gdy słyszysz jak potencjalni klienci mówią, że nie stać ich na Twoje usługi. Wyobraź sobie, że się nie usprawiedliwiasz, nie tłumaczysz, ani nie obniżasz swoich cen, kierując się miłością do siebie i do swojego klienta.
  Jeśli trudno Ci to sobie wyobrazić, prawdopodobnie masz bardzo dobre powody do swoich przekonań. Z łagodną ciekawościa skierujemy na nie światło świadomości, byś lepiej mogła/mógł zrozumieć, co powstrzymuje Cię przed ich zmianą.


  Poczuj, jak to jest być w równowadze z życiowym powołaniem.
  Czy Twoja działalność odzwierciedla Twoje poczucie, po co tu jesteś? A może nie masz pojęcia, co to jest? Być może coś przeczuwasz, ale spojność biznesu z wartościami jest zbyt przytłaczająca?
  Jeśli Twoja praca nie wydaje się być dla Ciebie zbyt ważna i istotna, Twoje codzienne życie może wydać Ci się dość ubogie, bez względu na to, ile zarabiasz. Pieniądz jest tylko środkiem ku spełnionemu życiu. Treść jest tym, co karmi nasze dusze.
  Każdy ptak ma swoją pieśń i każdy człowiek ma swój głos, który przyczynia się do marzenia wspólnego nam wszystkim. Znalezienie swojego wyjątkowego głosu wraz z poznaniem siebie w najdrobniejszych szczegółach to jak poruszanie się po spirali.
  Podczas warsztatów będziemy się wzajemnie wspierać w docieraniu do naszych niszowych klientów tworzących społeczny ekosystem 2018 r.

  Płatność:

  early bird: 1190 zł
  cena regularna: 1350 zł

  Zapisy: Babska Dżungla

  Ogólne