• Rozmowy wspierające i motywujące – empatia w praktyce

  Zduńska Wola

  W ramach Konferencji EMPATYCZNA EDUKACJA – EMPATYCZNA POLSKA, trenerzy psychoedukacji – Stanisław Bobula i Jerzy Rządzki zapraszają na ekskluzywne warsztaty dotyczące prowadzenia rozmowy wspierającej oraz rozmowy motywującej z uczniami i innymi osobami.

  Będzie to całodniowy warsztat praktyczny prezentujący wykorzystanie Porozumienia Bez Przemocy oraz empatycznej komunikacji w pracy nie tylko z uczniami, ale także z dziećmi w domu czy też z osobami dorosłymi w relacjach codziennych.

  Zapraszamy pedagogów, nauczycieli, studentów, dyrektorów placówek oświatowych i wychowawczych. oraz inne osoby zainteresowane rozwojem osobistym.

  Osoby prowadzące: Stanisław Bobula, Jerzy Rządzki – trenerzy psychoedukacji.

  Obaj trenerzy posiadają bogate doświadczenie wynikające zarówno z pracy w szkole, jak i wieloletniego dorobku trenerskiego. Od wielu lat wykorzystują Porozumienie bez Przemocy (NVC) w praktyce wychowawczej, prowadząc treningi umiejetnosci dla nauczycieli wychowawców oraz menadżerów i dyrektorów.

  Treści warsztatu:

  Jak wykorzystać NVC do przeprowadzenia rozmowy wspierającej lub motywującej ucznia, nauczyciela czy rodzica?
  Jak empatycznie wspierać rozmówcę, pozwalając mu samodzielnie dokonać wyboru zgodnego z jego potrzebami, bez nadużywania naszej przewagi związanej z pozycją (nauczyciela, dyrektora) w szkole?
  Jak pomóc świadomie wziąć odpowiedzialność za swoją zmianę i czerpać z niej radość i poczucie wartości?
  Ćwiczenie prowadzenia rozmów odnosząc się do rzeczywistych sytuacji i wyzwań proponowanych przez uczestników.
  Trening empatii opartej na potrzebach oraz dialogu sokratejskiego nakierowanego na motywowanie rozmówców do zmiany w oparciu o okazywane im wsparcie i zrozumienie w trudnych sytuacjach.
  Zgłoszenia i szczegóły: https://link.do/xqn8M

  Edukacja