• W drodze do empatii – kurs dla opiekunek i nauczycieli

  Kraków

  http://leance.org/wydarzenie/w-drodze-do-empatii-2/
  W czasie kursu zdobędziesz wiedzę dotycząca założeń Porozumienia bez Przemocy (NVC – ang. Nonviolent Communication), umiejętności budowania bliskiej relacji z dzieckiem z zachowaniem jego autonomii i dbaniem o siebie, umiejętność współpracy z rodzicem bazującej na uwspólnionych wartościach, postawę urzeczywistniającą w praktyce filozofię Porozumienia bez Przemocy.

  CELEM KURSU jest rozpowszechnianie umiejętności komunikacji empatycznej wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi dzięki uczestnictwu w długofalowym procesie obejmującym różne aspekty budowania relacji z dzieckiem.

  ZAKRES TEMATYCZNY:
  – podstawy i założenia Porozumienia bez Przemocy
  – neurobiologiczne podstawy rozwoju mózgu
  – komunikaty blokujące kontakt i jak ich unikać
  – słuchanie z empatią
  – autoempatia i wyrażanie siebie
  – praca nad złością,frustracją i trudnymi emocjami u nauczyciela
  – zamiast kar i nagród – o informacji zwrotnej
  – towarzyszenie dziecku w przeżywaniu trudnych emocji
  – jak rozwija się empatia u dzieci
  – jak na bazie empatii budują się kompetencje społeczne
  – jak reagować na dziecięce "nie" i jak odmawiać dziecku
  – zabawy rozwijające świadomość emocji i inteligencję emocjonalną
  – czym są empatyczne bajki i jak z nimi pracować
  – podstawy mediacji między dziećmi
  – jak rozmawiać z rodzicami

  PROWADZĄCE:
  * Marta Kułaga
  * Agata Olszak-Szymula
  * Monika Szczepanik
  * Agnieszka Misiuk
  * Ewelina Owsianka

  MARTA KUŁAGA
  Idea Porozumienia bez Przemocy jest dla niej filozofią, perspektywą postrzegania, świata – spotkaniem się ze współodczuwaniem i zrozumieniem potrzeb, jakie zaspokajamy poprzez nasze działania, uwalniając się od obwiniania, osądzania, krytykowania.
  Jest certyfikowaną trenerką Porozumienia bez Przemocy, posiada też certyfikat Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Jest założycielką i dyrektorką Niepublicznego Przedszkola Krasnal w Krakowie, które prowadzi od 2000 r. Od początku istnienia przedszkola najważniejsze było dla niej rozwijanie sfery społeczno-emocjonalnej dziecka, co w skrócie oznacza; rozpoznawanie przeżywanych emocji, mówienie o nich, wyrażanie ich w sposób przyjazny dla innych, dbanie o realizację własnych potrzeb i dbanie o relacje, radzenie sobie w sytuacjach trudnych.
  Obecnie współtworzy również turkusową organizację Leance sp. z o.o.
  W swojej pracy łączy podejście coachingowe z NVC na poziomie zarządzania firmą, w sposobie komunikacji pomiędzy interesariuszami firmy oraz w pracy z dziećmi.
  Jak sama mówi: "Po 16 latach prowadzenia przedszkola mogę powiedzieć, że osiągnęliśmy bardzo dużo – wypracowaliśmy komunikaty oparte na założeniach NVC, strategie zachowań w różnych sytuacjach, realizujemy programy wychowania emocjonalnego, edukację międzykulturową, znajdujemy wciąż nowe sposoby, aby w pełni wyrażać nasze wartości – empatię, szacunek, otwartość, dojrzałość, bezpieczeństwo."

  AGATA OLSZAK-SZYMULA
  Jest trenerką rozwoju osobistego i komunikacji od 2010 roku. W swojej pracy inspiruje się przede wszystkim metodą Porozumienia Bez Przemocy (NVC), którą praktykuje i szerzy na co dzień.
  Od kilku lat prowadzi warsztaty i grupy empatii dla rodziców, nauczycieli, młodzieży, trenerów i coachów. Współpracuje m.in. z Galicyjskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, prowadząc kursy z zakresu Metodyki wychowania i Komunikacji interpersonalnej na studiach podyplomowych dla nauczycieli i pedagogów, oprócz tego prowadzi kursy i sesje indywidualne dla rodziców.
  Swoją wiedzę i umiejętności i z zakresu NVC zdobywa, uczestnicząc w szkoleniach certyfikowanych trenerów NVC z Polski i z zagranicy: Ewa Orłowska, Ian Patey, Eva Rembala, Monica Reu, Miki Kaschtan, Pernille Plantener, Liv Larsson, Frank i Gundi Gaschler.
  Absolwentka Akademii Mistrzów Treningu GT Mentor oraz rocznego Studium Porozumienia Bez Przemocy przy Dojrzewalni Róż,. Ukończyła również akredytowany kurs "Coachingu opartego na potrzebach" z trenerką NVC Pernille Plantener oraz kurs Socjoterapii organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków.
  Założycielka Strefy Relacji Strefa Relacji
  Wierzy, że relacje są jednym z ważniejszych Ĺşródeł szczęścia, dlatego jej misją w zawodzie trenera jest wspieranie innych w budowaniu relacji międzyludzkich opartych na wzajemnym zrozumieniu, autentycznym kontakcie oraz umiejętności empatycznego słuchania siebie i innych. W swojej pracy ceni sobie żywy kontakt z ludĹşmi oraz wymianę doświadczeń.
  Prywatnie jest żoną, mamą dwójki dzieci (Uli i Julka) i macoszką. Miłośniczką kaszubskich jezior, dobrego kina, muzyki świata i literatury psychologicznej. Pasjonatką nieustannego rozwoju osobistego.
  Inspiruje się mottem: "Nie pytaj się, czego potrzebuje świat – pytaj siebie, co cię ożywia, i rób to. Ponieważ to, czego potrzebuje świat, to przywróceni do życia ludzie" (Harold Whitman).

  MONIKA SZCZEPANIK
  Trenerka empatycznej komunikacji, która pracuje w oparciu o Porozumienie bez Przemocy od 7 lat.
  Prowadzi warsztaty, wykłady, szkolenia, sesje indywidualne, konsultacje, mediacje. Pracuje zarówno z klientem indywidualnym na warsztatach otwartych jak i z zespołami w organizacjach pozarządowych, instytucjach oświatowych i przedsiębiorstwach.
  Swoją wiedzę i umiejętności i z zakresu NVC zdobywa od certyfikowanych trenerów NVC z Polski i z zagranicy. Obecnie jest w procesie ceryfikacji.
  Kreatywną Komunikacją dzieli się z rodzicami, nauczycielami, singlami, parami i wszystkimi tymi, którzy chcą dostrzegać to, co ukrywa się za słowami i czynami, z wszystkimi tymi, którzy chcą konstruktywnie porozumiewać się, współpracować z innymi, którzy poszukują rozwiązań i konsensusu.
  Prywatnie jest żoną i mamą.
  Prowadzi bloga o relacji z dziećmi http://wswieciezyrafy.blogspot.com/ oraz stronę Świat Żyrafy http://swiatzyrafy.pl/
  Jej motto to: "Chcesz mieć rację czy relację"

  AGNIESZKA MISIUK – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, terapeutka dziecięca, wykładowca akademicki. Autorka kilkunastu artykułów naukowych, współautorka książki pt.: "Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym".

  Prowadzi szkolenia dla rodziców, nauczycieli, pedagogów i terapeutów dotyczące wspierania dzieci w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, rozwijania umiejętności wychowawczych, komunikacji interpersonalnej i diagnostyki pedagogicznej. W swoich działaniach opiera się na założeniach psychologii humanistycznej, starając się podążać za potrzebami dziecka oraz postrzegać sytuacje trudne przez pryzmat Rodzicielstwa Bliskości oraz Porozumienia bez Przemocy.
  Prywatnie jest żoną i mamą dwóch wspaniałych córek.

  EWELINA OWSIANKA
  Twórczy nauczyciel zainspirowany wolnością, w której chce towarzyszyć Dzieciom podczas gdy te odkrywają świat. Zafascynowana rozwojem, z wielką pasją i zaciekawieniem krocząca czasem obok, czasem za, czasem przed Dzieckiem. W relacji z Dzieckiem – raczej partner, inspirator tworzący przestrzeń, starający się wspierać, a nie przeszkadzać w rozwoju. Zwolenniczka budowania relacji w duchu NVC.
  Prywatnie stara się żyć w harmonii z sobą samą, z ludĹşmi, których spotyka jak i z otoczeniem, które ją otacza. Dbając o to by z szacunkiem do siebie i innych realizować swoje wyobrażenie o szczęśliwym wędrowaniu po świecie. W jej hierarchii wartości ważne jest to, co w sobie nosi – w głowie, w sercu, w duszy – więc stara się nie zaprzestawać w pogłębianiu wiedzy o tym, co ją tworzy jako całość. Ceni i szczerze podziwia ludzi, którzy nie boją się wyzwań dotyczących samych siebie – przekraczania swoich i przez siebie narzucanych barier.
  Prowadzi Animatornię – Wolne Dzieci. Misja, która wyznacza kierunek działania Animatornii zawiera się w odpowiedzialnym, świadomym wspieraniu dzieci w ich rozwoju, w uwrażliwianiu na jakość życia. Stąd kierowane propozycje dotykają tematyką slow life, zdrowego, harmonijnego bycia w świecie, rozbudzają aktywność twórczą, kulturową, kulinarną, sportową, technologiczną. W organizowanych eventach pojawiają się spotkania z twórcami, z artystami, z sportowcami, z kucharzami, z ludĹşmi, którzy mają odwagę żyć z pasją. Dziecko w każdej z proponowanych aktywności, odnajduje przestrzeń dla siebie, dla rozwijana swojej wrażliwości.

  * * * * * *
  KWESTIE ORGANIZACYJNE

  • Terminy zjazdów:

  I weekend:
  17.11.18, g. 10-18
  18.11.18, g. 9-16

  II weekend:
  08.12.18, g. 10-18
  09.12.18, g. 9-16

  III weekend:
  12.01.19, g. 10-18
  13.01.19, g. 9-16

  IV weekend:
  02.02.19, g. 10-18
  03.02.19, g. 9-16

  V weekend:
  02.03.19, g. 10-18,
  03.03.19, g. 9-16

  VI weekend:
  06.04.19, g. 10-18,
  07.04.19, g. 9-16

  1 zjazd Marta Kułaga 17-18 XI
  integracja grupy, kontrakt / podstawy NVC – komunikaty blokujące kontakt i ich przekształcenie, założenia nvc, język szakala i żyrafy
  potrzeby w języku dzieci
  4 kroki ćwiczenie, dziennik Gonzalesa
  neurobiologiczne podstawy rozwoju mózgu

  2 zjazd Agata Szymula 1-02 XII
  słuchanie, empatia (nie, jak dziecko nie chce robić tego co ja chcę) autoempatia i wyrażania siebie ( jak mówić nie z otwartego serca)

  3 zjazd Monika Szczepanik 12-13 I
  praca ze złością/frustracją i trudnymi emocjami u nauczyciela, o sile mikrokręgów

  4 zjazd Agnieszka Misiuk 02-03 II
  Od dbania o siebie przez empatię do budowania relacji
  jak rozwija się empatia u dzieci , z czego się składa, jak różne elementy empatii się rozwijają jak je wspierać
  jak empatia buduje się na bazie kompetencji do dbania o siebie i samoregulacji i jak na bazie empatii budują się kompetencje społeczne, komunikacyjne i budowanie relacji

  5 zjazd Ewelina Owsianka 02-03 III
  zabawy rozwijające świadomość emocji i inteligencję emocjonalną, empatyczne bajki i jak z nimi pracować – praktyczny pod katem prowadznia grupy
  jak rozmawiać z rodzicem

  6 zjazd Marta Kułaga, Ewelina Owsianka 06-07 IV
  podstawy mediacji między dziećmi , towarzyszenie dziecku w przeżywaniu trudnych emocji
  assesment

  • INWESTYCJA:
  Widełki cenowe 1500zł. – 2500zł.
  Cena dla instytucji 1870zł.
  (Jeśli z jednej instytucji przybędą 2 osoby, wówczas obowiązuje je cena 1500 od osoby).

  Przy zapisie obowiązuje wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 400 zł (zaliczka jest wliczona w pełną kwotę za kurs, nie jest to dodatkowa opłata).
  Opłatę za cały kurs należy uiścić najpóĹşniej do dnia 31.09.2018 r.

  Cena zawiera się w widełkach – zależy nam, aby spotkania w obrębie kursu były dostępne dla każdego z zainteresowanych, jednocześnie by brały pod uwagę potrzeby prowadzących. Tym samym to Ty decydujesz jaką wartością jest dla Ciebie podjęcie drogi do empatii, to Ty decydujesz ile chcesz w tę drogę zainwestować.

  • Zapisy i informacje:
  Ewelina Owsianka
  kursopiekuneknvc2@gmail.com

  Dane do przelewu:
  Rubikon Marta Kułaga 02 1050 1445 1000 0091 4893 7189

  Zapraszamy!

  Edukacja