• INTENSYWNY KURS MEDIACJI NVC

  Warszawa

  Intensywny program mediacji NVC obejmuje 3 czterodniowe zjazdy, wspierane nauką i ćwiczeniami pomiędzy spotkaniami. To niezwykłe szkolenie dostarcza nie tylko rzetelnych podstaw wiedzy o mediacjach NVC, lecz również rozwija 9 kluczowych umiejętności mediatora NVC.

  Program wspiera uczenie się i rozwój umiejętności:

  – wspierania ludzi będących w konflikcie w sposób umożliwiający im wzajemne usłyszenie siebie nawzajem i nawiązanie kontaktu;
  – empatycznego kontaktu z doświadczeniem innych ludzi w trudnych i konfliktowych sytuacjach;
  – tłumaczenia osądów na język potrzeb z większą łatwością i naturalnością;
  – powracania do uważności i bycia w kontakcie ze sobą w środku największego nasilenia konfliktu;
  – wyrażania siebie, u podstaw którego jest świadomość potrzeb;
  – wspierania innych w wyrażaniu jasnych próśb i w tworzeniu rozwiązań opartych na współpracy.

  Uczestnicy programu rozwiną umiejętności z zakresu radzenia sobie z konfliktami w kontekstach:

  – efektywnego mediowania konfliktów innych osób jako "trzecia strona";
  – pokojowego rozwiązywania konfliktów, które masz z innymi;
  – przekształcania zwalczających się głosów własnego umysłu;
  – wniesienia umiejętności mediacji do coachingu w konflikcie i do pracy z grupami.

  Na program zapraszamy coachów, trenerów, mediatorów innych nurtów, profesjonalistów pracujących z grupami i jednostkami, a także osoby, które chcą zdobyć umiejętności rozwiązywania konfliktów w oparciu o dialog i współpracę.

  Zapisy i więcej informacji: http://www.akademianvc.pl zakładka cykle szkoleniowe

  Ogólne