• POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY – studia podyplomowe na Collegium Civitas w Warszawie

  Warszawa

  Porozumienie bez przemocy wg Marshalla B. Rosenberga to pierwsze w Polsce studia podyplomowe prowadzone przez praktyków i certyfikowanych trenerów NVC, których celem jest dogłębne poznanie i praktykowanie Porozumienia bez przemocy (NVC – Nonviolent Communication).
  Adresaci studiów:
  Studia są przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności komunikowania się w oparciu o porozumienie bez przemocy, a w szczególności do: specjalistów pracujących na co dzień z ludźmi (nauczycieli, wychowawców, doradców zawodowych, trenerów, coachów, mediatorów); psychologów i terapeutów pragnących poszerzyć swoje kompetencje; menadżerów oraz przedstawicieli działów HR, którym zależy na komunikacji wspierającej wzajemne poszanowanie i budującej współpracę i zaangażowanie; a także do osób, które chcą w przyszłości zostać certyfikowanymi trenerami NVC.
  Absolwenci będą mieli możliwość rozwinięcia i pogłębienia kompetencji w zakresie budowania dobrej relacji z drugim człowiekiem w oparciu o dialog i wzajemne poszanowanie oraz zostaną przygotowani do prowadzenia procesu mediacji w oparciu o NVC.
  Zdobędziesz kluczowe kompetencje w zakresie:
  • stosowania założeń Porozumienia bez przemocy,
  • efektywnego zarządzania zespołem w oparciu o empatię,
  • zarządzania własnymi emocjami,
  • budowania zaangażowania własnego oraz współpracowników/członków zespołu w oparciu o współpracę i wolny wybór,
  • udzielania informacji zwrotnej budującej zaangażowanie i wspierającej rozwój potencjału wewnętrznego,
  • radzenia sobie z krytyką i reagowaniem na pochwały,
  • budowania kontaktu opartego na dialogu i wzajemnym szacunku,
  • rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z silnymi emocjami,
  • mediacji i kluczowych kompetencji mediatora NVC,
  • wykorzystania postawy empatycznej w pracy coacha, mentora, trenera, mediatora.
  Zapisy: https://www.civitas.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/porozumienie-bez-przemocy-wg-marshalla-b-rosenberga-podyplomowe/opis-porozumienie-bez-przemocy-wg-marshalla-b-rosenberga-podyplomowe

  Ogólne