• TRAIN THE TRAINER POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY – studia podyplomowe na Collegium Civitas

  Warszawa

  TRAIN THE TRAINER POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY – studia podyplomowe na Collegium Civitas
  Warszawa
  Pierwsze w Polsce studia podyplomowe dla trenerów pracujących lub zaczynających pracę w oparciu o metodę Porozumienia bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga
  Proponujemy Państwu pierwsze studia podyplomowe w Polsce, których celem jest przygotowanie do pracy grupowej, w oparciu o założenia i praktykę Porozumienia bez Przemocy. Zajęcia prowadzone są przez grupę certyfikowanych trenerów NVC (NVC – Nonviolent Communication). Udział w programie może być etapem w przygotowaniach do międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego The Center for Nonviolent Communication (www.cnvc.org).

  Podczas studiów uczestnicy będą mieli okazję przygotować się do uczenia wybranych procesów i zagadnień NVC. Przygotują się do pracy z różnorodnymi grupami przy wykorzystaniu NVC.
  Są to studia szczególne, w których zapraszamy do uczącej się społeczności. W której studenci uczą się od siebie nawzajem, dostają przestrzeń do praktykowania, dawania sobie informacji zwrotnej oraz uczenia się od trenerów NVC. A praca w ramach zjazdów jest równie ważna jak praca własna i grupowa pomiędzy modułami.

  Cel
  Intencją tego kierunku studiów jest stworzenie przestrzeni rozwoju umiejętności wspierających profesjonalne wykorzystanie Porozumienia bez Przemocy w pracy z grupami.
  Zapraszamy do zdobycia wiedzy i umiejętności dotyczących przekazywania założeń i możliwości wykorzystywania NVC. Chcemy pokazać jak dbać o siebie, o kontakt z grupą oraz relacje w grupie w duchu NVC. W ramach zajęć łączymy trzy istotne perspektywy dotyczące pracy z grupami: przekazywanie merytoryki Porozumienia bez Przemocy, proces grupowy oraz proces osobistego przygotowania trenera.
  Głównym celem studiów jest bezpośrednie doświadczenie czym są warsztaty NVC w połączeniu ze zrozumieniem metapoziomu prowadzenia zajęć.

  Studia umożliwiają:
  • zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących przekazywania podejścia NVC – jednocześnie dbając o siebie, kontakt z grupą i relacje w niej
  • analizę interakcji, ocenę reakcji własnych i innych
  • dokonywanie wyboru spośród wielu możliwości interwencji trenerskich korzystając ze świadomości procesu NVC
  • rozwój warsztatu trenera ze szczególnym uwzględnieniem pracy z uczuciami i potrzebami jako specyfiki podejścia PbP
  • rozszerzenie kreatywnych i efektywnych narzędzi w pracy trenera
  • zwiększenie poziomu zaufania do siebie jako trenera
  • rozwijanie znajomości rozróżnień i procesów PbP

  Studia pozwolą na zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu:
  • usystematyzowania rozróżnień i procesów PbP
  • kluczowych elementy postawy trenera PbP
  • praktyki własnej trenera PbP
  • kontraktowanie z grupą w oparciu o potrzeby
  • przekazywania głównych założeń i rozróżnień PbP
  • przekazywania wiedzy z zakresu 4 kroków w zależności od grupy
  • zrozumienia i przekazywania uczestnikom symboliki żyrafy i szakala
  • aspektami radzenia sobie z uczuciami wstydu, poczucia winy i złości w pracy trenerskiej, w oparciu o procesy NVC
  • wykorzystywania procesów opłakiwania i świętowania w pracy trenerskiej a także budowania i prowadzenia szkoleń w zgodzie z kluczowymi założeniami NVC

  Zalety kierunku:
  -program stworzony przez praktyków z myślą o praktykach
  -intensywny harmonogram – 6 miesięczny program obejmujący zjazdy i pracę pomiędzy – grupową i indywidualną
  -zespół wykładowców tworzą trenerzy o bogatym i różnorodnym doświadczeniu
  -indywidualne wsparcie trenerów
  -będzie inspirująco, praktycznie, intensywnie i ciekawie

  Adresaci studiów. Studia są skierowane do:
  • osób pragnących nabrać poczucia pewności siebie w dzieleniu się Porozumieniem bez Przemocy z innymi – grupy empatii, grupy praktykujące, warsztaty i szkolenia;
  • trenerów, coachów, facylitatorów, mediatorów, terapeutów, nauczycieli, menedżerów pragnących poszerzyć swoje kompetencje trenerskie w oparciu o podejście NVC;
  • trenerów rozważających rozpoczęcie międzynarodowego procesu w celu otrzymania certyfikacji przyznawanej przez międzynarodową organizację Center for Nonviolent Communication (www.cnvc.org);
  • osób znających podejście, Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication NVC) Marshalla B. Rosenberga (wymagane min. 20 dni udziału w zajęciach, jako uczestnik, z certyfikowanym trenerem).

  Zasady realizacji studiów:
  • Studia nastawione są na stworzenie uczącej się społeczności – w której uczestnicy mają możliwość zdobywania praktyki w dzieleniu się podstawami NVC, dzielenia się doświadczeniami i uczenia się od siebie nawzajem przy wsparciu certyfikowanych trenerów NVC
  • Zapraszamy do stworzenia empatycznej przestrzeni do wymiany myśli i doświadczeń,
  • Program studiów stwarza możliwość superwizji, czyli wcielenia się w rolę trenera i przeprowadzenia próbki zajęć pod okiem certyfikowanej trenerki NVC, jak również omówienia swoich doświadczeń z grup prowadzonych pomiędzy zjazdami
  • Kontakt z wykładowcami i kierownikiem studiów przez cały czas trwania programu – każdy uczestnik będzie miał swojego "trenera prowadzącego"
  • Warsztatowy charakter prowadzenia zajęć przez certyfikowane trenerki NVC, z przestrzenią na wspólne patrzenie na przebieg zajęć z metapoziomu oraz dzielenie się przez prowadzących dylematami i "kuchnią trenerską"
  • Minimalna ilość wykładów, maksymalna ilość praktyki,

  Więcej informacji i zapisy: https://www.civitas.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/train-the-trainer-porozumienie-bez-przemocy-podyplomowe

  Ogólne