• NVC w Ĺźyciu zawodowym

  Warszawa

  W czasie treningu:
  -poznasz podstawy procesu NVC Marshalla B. Rosenberga
  -zobaczysz, jak skutecznie rozwiązywać konflikty
  -poddamy analizie konkretne sytuacje i konwersacje z różnych obszarów Twojej pracy, zarówno z Klientami jak i współpracownikami
  -nauczysz się wypracowywać rozwiązania, które działają dla wszystkich (wygrany-wygrany)
  -przećwiczysz narzędzia NVC i dostosujesz je do specyfiki swojej pracy
  -poznasz narzędzie do pracy z trudnymi emocjami: złością, strachem i brakiem motywacji
  -zwiększysz świadomość uczuć i potrzeb swoich i innych
  -nauczysz się, jak mieć więcej radości i lekkości w wykonywaniu swojej pracy

  Terminy:
  I zjazd 15-16 stycznia 2019
  II zjazd 12-13 lutego 2019
  III zjazd 12-13 marca 2019
  IV zjazd 9-10 kwietnia 2019 (w tym superwizja NVC )

  Więcej informacji i zapisy: www.nvclab.pl/nvc-w-relacjach-zawodowych/

  Ogólne