• Intensywne Studium Komunikacji Nonviolent Communication – NVC, dla zaawansowanych

  Białystok

  Zapraszamy na pierwszą edycję Intensywnego Studium Komunikacji Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Communication – NVC) dla zaawansowanych. Studium NVC jest skierowane do wszystkich tych, którzy uczestniczyli już w co najmniej 4 dniach szkoleniowych z NVC i pragną pogłębić swoje rozumienie, czucie, doświadczanie NVC, co realnie przełoży się na jakość budowanych relacji ze sobą i z drugim człowiekiem.

  ---> Dlaczego warto wziąć udział w Intensywnym Studium Komunikacji dla zaawansowanych?
  Intensywne Studium Komunikacji NVC dla zaawansowanych składa się z pięciu bloków tematycznych, prowadzonych przez 5 certyfikowanych trenerek, co umożliwia uczenie się od różnych osób, a w związku z tym przyczyni się do poszerzenia perspektywy i postrzegania komunikacji empatycznej o ich indywidualne rozumienie NVC. Każdy moduł to pogłębiona praca nad konkretnymi narzędziami ułatwiającymi nawiązanie głębokiego, autentycznego kontaktu w pierwszej kolejności z samym sobą, a następnie z drugim człowiekiem. Tematy Studium Komunikacji dla zaawansowanych ułożone są tak, by osobom, którym na co dzień NVC jest bliskie, umożliwić pogłębienie ich sposobu praktykowania komunikacji empatycznej, po to by doświadczać jej głębi i praktykować płynność w stosowaniu jej w codziennym życiu. Studium jest prowadzone metodą warsztatową z elementami teoretycznymi, tak żeby każdy uczestnik miał możliwość zintegrowania głębi NVC.
  Całość otworzy lepszy dostęp do tego, aby stosować NVC, być aktywnym liderem, rodzicem, nauczycielem, prowadzącym, trenerem czy człowiekiem, który wie jak żyć na co dzień w zgodzie z własnymi wartościami.
  ---> Umiejętności zdobyte podczas Studium Komunikacji NVC dla zaawansowanych posłużą do pogłębienia poniższych kwestii:
  - stawianie granic w nurcie NVC,
  - power over (przemoc), i power under (oddaniem mocy, przemocą na sobie),
  - dbanie o swoje granice bez przekraczania siebie i innych,
  - świadome budowanie jakościowego kontaktu ze sobą, by wyjść do świata z intencją kontaktu i z zasobami,
  - praca nad kluczowymi założeniami i rozróżnieniami NVC, by móc bardziej świadomie wybierać swoją drogę,
  - manifestacje paradygmatu dominacji w codziennych życiowych sytuacjach,
  - naturalizacja języka NVC – jak mówić by nie brzmieć „dziwnie”,
  - różnice pomiędzy życiem NVC, używaniem narzędzi i nauczaniem,
  - naturalizowanie języka w różnych aspektach – mówić bardziej „normalnie”,
  - sens żyrafy klasycznej i ulicznej,
  - prowadzenie dialogu z osobami spoza środowiska NVC,
  - co nas blokuje, aby na co dzień używać NVC i jak sobie z tym radzić?
  - eksploracja co daje wyrażanie siebie i kiedy chcę to robić?
  - wyrażanie siebie kiedy nasze potrzeby są zaspokojone i kiedy nie są zaspokojone,
  - ćwiczenie naturalizacji języka,
  - praktyczne pomysły, co robić kiedy dialog staje się trudny, a Twoje NVC krytykowane,
  - Body NVC,
  - zmiany kanału słuchania naszego ciała z werbalnego na niewerbalny,
  - odczuwanie tego co jest zapisane w ciele,
  - doświadczanie mądrości ciała,
  - lepiej rozumieć sygnały, które nam wysyła pod postacią odczuć fizycznych przyjemnych i nieprzyjemnych,
  - w połączeniu ze świadomością Porozumienia bez Przemocy stać się życzliwym opiekunem swojego ciała,
  - siła bezsilności i transformacja tego uczucia,
  - przekonania – jak mogą nas ograniczać albo uskrzydlać,
  - mechanizm powstawania przekonań,
  - typy przekonań,
  - sposoby identyfikowania przekonań,
  - przetransformować niesłużące przekonanie,
  - siła i moc płynące z bezradności,
  - transformacja bezradności.

  Warsztaty będą miały charakter interaktywny, czyli:
  - minimum wykładu, maximum praktyki,
  - rozmowy w parach, grupach, na forum,
  - odgrywanie scenek,
  - ruch i praca z ciałem.

  Warunkiem uczestniczenia w Studium NVC dla zaawansowanych jest uczestniczenie w co najmniej 4 dniach szkoleń NVC.

  MODUŁY:
  Moduł I, 14-15.10.2023, „Granice i przemoc w NVC ”, Emilia Kulpa-Nowak
  Moduł II, 11-12.11.2023, „NVC w ruchu – ciało już wie”, Magda Sendor
  Moduł III, 16-17.12.2023, „Praca z przekonaniami”, Brygida Dynisuk
  Moduł IV, 13-14.01.2024, „Praktyka swobodnego wyrażania siebie.
  NVC w codziennej komunikacji”, Ola Gołaszewska
  Moduł V, 10-11.02.2024, „Od bezsilności do mocy, czyli o sile bezsilności i transformacji tego uczucia”, Ewelina Ragiel

  Studium składa się z pięciu weekendowych zjazdów. W soboty zajęcia się odbywają w godzinach 10:00 – 17:00, a w niedzielę 9:00-16:00 z godzinną przerwą na obiad. Łącznie uczestnik bierze udział w 70 godzinach zajęć z certyfikowanymi trenerkami NVC. Kurs kończy się uzyskaniem dyplomu uznawanego przez CNVC (The Center of Nonviolent Communication).
  GRUPA: minimalnie 12 osób, maksymalnie 16 osób.
  MIEJSCE: Białystok, dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie.

  INWESTYCJA:
  ----> regularna cena: 3990 zł od osoby,
  ----> dla dwóch osób zgłaszających się razem: 3890 zł od osoby,
  ----> gdy płatność do 10 września 2023 i za całość: 3790 zł od osoby,
  ----> gdy płatność do 10 września 2023 i za całość za dwie osoby: 3690 zł od osoby.
  ----> możliwość ustalenia rat
  Pierwsza wpłata (w ciągu 3 dni od zarezerwowania miejsca)
  UWAGA!
  ---> Możliwe jest otrzymanie faktury.
  ---> Dla osób decydujących się na raty. Płatność rozłożona jest na raty umówione indywidualne z daną osobą.
  ---> Wpłata 20% całego kosztu Studium jest równoznaczna z rezerwacją miejsca.
  ---> W tytule przelewu proszę wpisywać: \"Imię i nazwisko, Studium NVC 2023 dla zaawansowanych\"
  Informacje i zapisy: kontakt@skontaktowani.pl lub pod numerem telefonu: 506-007-723
  OPISY MODUŁÓW:
  MODUŁ I, 14-15.10.2023, „Granice i przemoc w NVC”, prowadząca: Emilia Kulpa-Nowak
  Chroniąc naszych granic i jednocześnie wiedząc, gdzie leży odpowiedzialność w NVC zaczynamy balansować między power over (przemocą), a power under (oddaniem mocy, przemocą na sobie). Jak dbać o swoje granice bez przekraczania siebie i innych?
  MODUŁ II, 11-12.11.2023, „NVC w ruchu – ciało już wie”, prowadząca: Magdalena Sendor
  „Jeżeli nasze ciała muszą krzyczeć, żeby przyciągnąć naszą uwagę, zrobią to. Ale pomyśl, czy nie byłoby lepiej wysłuchać je, kiedy jeszcze mówią do nas szeptem?” Ann Weiser Cornell
  Warsztat zaprasza do zmiany kanału słuchania naszego ciała z werbalnego na niewerbalny. Nie trzeba być ani tancerzem ani usportowionym aby spróbować ruszyć swoje ciało i lepiej je poznać.
  Poznać aby:
  - odczuwać to, co jest w nim zapisane,
  - doświadczać jego mądrości,
  - lepiej rozumieć sygnały, które nam wysyła pod postacią odczuć fizycznych przyjemnych i nieprzyjemnych,
  - w połączeniu ze świadomością Porozumienia bez Przemocy stać się życzliwym jego opiekunem.
  W trakcie warsztatów będziemy korzystać z narzędzi NVC jak i różnych praktyk pracy z ciałem.
  Będzie więcej ruchu i ciszy, niż słów.
  MODUŁ III, 16-17.12.2023, „Praca z przekonaniami”, prowadząca: Brygida Dynisuk
  Przekonania to narracje, które mają duży wpływ na nasze życie.
  Często są to poglądy na temat rzeczywistości, które działają z poziomu nieświadomości.
  Czasami nam służa, a czasami nie. Dlatego warto włączać przekonania do świadomości
  i jeśli to zasadne, transformować je tak, aby korzystać z ich mocy w świadomy i ukierunkowany sposób. Głównym celem tych warsztatów jest identyfikacja i transformacja niesłużących przekonań.

  MODUŁ IV, 13-14.01.2024, „Praktyka swobodnego wyrażania siebie.
  NVC w codziennej komunikacji”, prowadząca: Ola Gołaszewska

  Podczas tego spotkania nie tylko będziemy sprawdzać jak można NVC używać w konkretnych relacjach. Będzie to okazja zobaczyć, że NVC nie jest tylko zestawem formułek, a język możemy dostosowywać do odbiorcy. Uczestnicy będą szukać swoich sposobów, aby wyrażanie tego co dla nich ważne przychodziło im z łatwością i podtrzymywało kontakt.


  MODUŁV, 10-11.02.2024, „Od bezsilności do mocy, czyli o sile bezsilności i transformacji tego uczucia”, prowadząca: Ewelina Ragiel


  PROWADZĄCE:
  EMILIA KULPA-NOWAK - Marzę o świecie, w którym każdy może korzystać z pełni swojego potencjału, wychodzi z odwagą do świata, tworząc w nim dobre, bezpieczne miejsce dla nas wszystkich.
  Wierzę, że zmiana w świecie zaczyna się od zmiany wewnętrznej, dlatego w swoich warsztatach i kursach koncentruję się na wzmacnianiu zasobów, uzdrawianiu trudnych momentów z przeszłości, odnajdowaniu potencjału i odkrywaniu swojej wewnętrznej mocy. Chciałabym, aby w sferze prywatnej, zawodowej, w szkołach i bliskich relacjach ludzie byli tak samo ważni, a ich potrzeby brane pod uwagę. Współtworzyłam firmę turkusową (opartą na pełnej partycypacji), jestem także przedsiębiorczynią i konstruktywna komunikacja, współpraca i relacje są osią wszystkich moich działań. Jestem członkinią Rady Fundacji Wolna Szkoła, a z wykształcenia jestem dziennikarką i polonistką, pracowałam w mediach (telewizja, radio, internet) przez ponad 10 lat.
  Prywatnie jestem żoną i matką, wyrażam się poprzez śpiewanie i szukam w codzienności jakościowych relacji i ucieleśnienia filozofii NVC.
  Uczyłam się NVC w Polsce i za granicą, jestem certyfikowaną trenerką od stycznia 2019 r.
  Dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez podcast Poziom Miłości (You Tube, Spotify, Apple Podcast) i książki o relacjach. Jestem autorką książki dla rodziców „Jak budować relację z dzieckiem. Droga do Porozumienia bez Przemocy” (wyd. Virgo, 2018) oraz książki na temat związków “Miłość dzień po dniu. Jak tworzyć udane związki dzięki komunikacji, świadomości i NVC” (wyd. Virgo, 2022).
  Pracuję indywidualnie i w grupach głównie z osobami, które chcą świadomie budować swoje relacje, wspierając ich w byciu osadzonym rodzicem, kochającym partnerem, odpowiedzialnym współpracownikiem i w odnajdowaniu swojego miejsca mocy w życiu, rodzicielstwie, pracy.
  Oferuję warsztaty, warsztaty wyjazdowe, wakacyjne, grupy rozwojowe i kursy online – na temat budowania relacji z innymi ludźmi i z samym sobą. Chętnie podejmuję tematy złości, wstydu, własnej wartości, mocy.
  W swojej pracy korzystam przede wszystkim z narzędzi NVC, inspirując się także narzędziami coachingu, Resonant Healing oraz wiedzą na temat neurobiologii i więzi.

  MAGDALENA SENDOR – od września 2014 roku certyfikowana trenerka NVC, mediatorka, coach, ponad 2000 godzin szkoleniowych w różnych środowiskach.
  Z wykształcenia jestem dziennikarką i kulturoznawczynią. Na studia te poszłam z ciekawości innych ludzi jak i upodobania do zadawania pytań, dociekań, szukania szerokich odpowiedzi.
  Prowadząc szkolenia, mediacje czy coaching szukam wraz z moimi Klientami unikalnego poczucia bycia w harmonii z samym sobą i z innymi, w poczuciu autentyczności siebie jak i troski o innych. Pracuję zarówno z osobami indywidualnymi, jak i instytucjami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, jak i firmami. Wiele mojej ciekawości i uwagi daję tematyce edukacji i pracy w poczuciu wolności i odpowiedzialności dzięki współpracy ze szkołami demokratycznymi jak i firmami, które szukają nowego stylu zarządzania. Od ponad 3 lat rozwijam moją wiedzę i doświadczenie w zakresie rozwijania świadomości własnego ciała. Pracuję w trzech językach: polski, francuski i angielski.
  ALEKSANDRA GOŁASZEWSKA - Jako świeżo upieczony psycholog pracowałam w różnych kontekstach z młodzieżą. Jednak czułam, że brakuje mi jakiegoś elementu w pracy z tymi młodymi ludźmi, abym mogła nawiązać z nimi autentyczny kontakt i mieć poczucie, że to, co robię ma sens. Poszukując rozwiązania, trafiłam w 2001 roku na Porozumienie bez Przemocy (NVC). Przez kilka lat zgłębiałam NVC, żeby było mi łatwiej w pracy, a potem także w życiu prywatnym. Gdy po urlopie macierzyńskim postanowiłam wrócić do pracy z ludźmi, znów na mojej drodze stanęło NVC. Miały miejsce spotkania z kolejnymi trenerami (Anią Mills, Ewą Orłowską, Nadą Ignatović, Marianne Göthlin…) i moje marzenie z dzieciństwa, aby szkoły były miejscami, gdzie dzieci i młodzież mogły być sobą, odżyło.
  NVC stało się nie tylko częścią mojego prywatnego życia, ale i pracą, i drogą do realizacji marzeń.
  Dziś zajmuję się szukaniem sposobów na to, aby NVC było obecne tam, gdzie pojawiają się dzieci: w szkołach, przedszkolach, domach… Współpracuję z placówkami edukacyjnymi, aby wedle ich potrzeb i możliwości wdrażały Porozumienie w codzienność. Oferuję warsztaty, coaching, wsparcie w konflikcie, superwizje. Prowadzę warsztaty otwarte lub będące częścią dłuższych programów. Pracuję indywidualnie, wspierając ludzi w sytuacjach trudnych, konfliktowych lub tych, którzy poszukują sposobów na praktykę i integrację NVC. Jestem współwydawcą książek o tematyce związanej z Porozumieniem bez Przemocy. Organizuję warsztaty, zapraszając między innymi zagranicznych trenerów, którzy w swojej pracy łączą NVC także z innymi filozofiami czy metodami.
  Jestem gorącą zwolenniczką Kręgów Naprawczych (KN) jako systemowego rozwiązywania konfliktów. Marzę o tym, aby wprowadzać to podejście w sposób systemowy w społecznościach takich, jak: szkoły, firmy, domy starców i różnorakie wspólnoty.
  W swojej pracy, poza NVC, inspiruję się też Systemem Wewnętrznej Rodziny (Internal Family Systems) Richarda Schwartz’a, Pracą (The Work) Byron Katie, Kompasem (Compass) Arniny Kashtan.
  BRYGIDA DYNISIUK
  Jestem certyfikowaną trenerką NVC (Nonviolent Communication) oraz facylitatorką/mediatorką pracującą w tym nurcie. Zależy mi na budowaniu świata, w którym jest więcej pokoju, wzajemnego zrozumienia i wsparcia. Wierzę, że nasze osobiste wybory wpływają na rzeczywistość i kształtują świat w jakim żyjemy.
  EWELINA RAGIEL - Jestem certyfikowaną trenerką NVC, mediatorem, coachem, arteterapeutką i managerem. W swojej pracy wykorzystuje Mindfulness i Focusing. Czerpię też inspiracje z Neurobiologii mózgu i Ustawień Systemowych Sarah Peyton oraz Internal Family System Roberta Schwartz’a. Prowadzę szkolenia, warsztaty i mediacje w nurcie Porozumienia bez Przemocy oraz empatyczne sesje indywidualne. W kontakcie z drugą osobą ważna jest dla mnie autentyczność i akceptacja. Z przyjemnością i wzruszeniem pracuję zarówno z kobietami (Uważne na siebie w duchu NVC – autorski program łączący NVC i Mindfulness ), jak rodzicami i z młodzieżą. Jako manager marzę by język konstruktywnej komunikacji zagościł w polskich firmach. Od 2010 roku stale się rozwijam i pogłębiam świadomość wewnętrzną i warsztat trenerski.


  Zapis w warsztatach oznacza akceptację regulaminu Pracowni Relacji Skontaktowani:
  http://skontaktowani.pl/regulamin/
  Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
  Organizator, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do zmiany programu, harmonogramu, trenera, miejsca, formy prowadzenia zajęć – zajęcia stacjonarne lub online.

  Zaawansowane