• NVC W ŻYCIU LIDERA – Od empatycznej komunikacji do skutecznych zespołów

  Warszawa

  NVC W ŻYCIU LIDERA – OD EMPATYCZNEJ KOMUNIKACJI DO SKUTECZNYCH ZESPOŁÓW
  Jesteś liderem w swojej organizacji, zespole, środowisku zawodowym lub społecznym? Jeśli chcesz szukać sposobów na tworzenie przestrzeni, w której skuteczność wynika z wzajemnego zrozumienia i współodpowiedzialności
  Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji procesu rozwojowego NVC W BIZNESIE:
  NVC w życiu lidera – Od empatycznej komunikacji do skutecznych zespołów

  Sprawdź, co zyskacie – Ty i Twoja organizacja:
  • znajomość prawdziwych potrzeb swoich klientów/pracowników i umiejętność budowania relacji, które wzmacniają obie strony
  • poznanie skutecznych sposobów radzenia sobie z „trudnymi” sytuacjami i „kłopotliwymi” klientami i odnajdowanie konstruktywnych rozwiązań
  • udzielanie i odbieranie wspierającej informacji zwrotnej, która usprawni działania na poziomie organizacyjnym
  • znajdowanie rozwiązań, które uwzględniają potrzeby całej organizacji
  • wzbogacenie kompetencji zawodowych i złapanie nowej perspektywy, jaką daje Porozumienie bez Przemocy (NVC)
  • dbanie o siebie, wyznaczanie granic, wzajemny szacunek
  • poprawę atmosfery w miejscu pracy, a w rezultacie większą motywację i zaangażowanie, za którymi idzie skuteczność w działaniu organizacji

  W czasie trzymiesięcznego procesu rozwojowego:
  • poznasz założenia procesu NVC Marshalla B. Rosenberga
  • zobaczysz, jak skutecznie rozwiązywać konflikty oraz tworzyć rozwiązania wygrany-wygrany
  • przyjrzysz się konkretnym sytuacjom z Twojej zawodowej przestrzeni i zyskasz konkretne narzędzia do pracy na co dzień
  • otrzymasz wiedzę, doświadczenie i wsparcie w procesie rozwojowym
  • przećwiczysz narzędzia NVC i dostosujesz je do specyfiki swojej pracy
  • poznasz sposoby pracy z trudnymi emocjami: złością, strachem, frustracją oraz brakiem motywacji
  • zwiększysz świadomość uczuć i potrzeb swoich i innych, by zwiększyć wzajemne zrozumienie w zespole
  • nauczysz się, jak mieć więcej radości i lekkości w wykonywaniu swojej pracy

  Dla kogo jest ten kurs:
  • dla osób, które pracują w bliskim kontakcie ze swoimi Klientami (psychologów, coachów, trenerów)
  • liderów i menedżerów, właścicieli firm
  • dla osób, które chcą w swoim zawodowym życiu i zawodowych relacjach korzystać ze wsparcia, jakie daje NVC
  • dla osób, które chcą się rozwijać, zdobywając ogromny obszar kompetencji, jaki daje NVC
  • pracowników działów HR

  MODUŁ I (3-4 kwietnia 2024) - EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA LIDERA – ŚWIADOMOŚĆ SIEBIE
  Moduł pierwszy jest wprowadzeniem do NVC i zaproszeniem do świata przywództwa opartego na empatii, w którym jest miejsce dla emocji i potrzeb i świadomych wyborów.
  • Podstawowe założenia i narzędzia NVC
  • Droga do porozumienia od JA poprzez TY do MY
  • Jak działają słowa, których używamy? Pułapki komunikacji.
  • Świadomość siebie i zarządzanie sobą: od języka nawykowego do języka potrzeb
  • 4 komponenty skutecznej komunikacji – ważne rozróżnienia:
  – Oceny a Obserwacje
  – Myśli a Uczucia
  – Strategie a Potrzeby
  – Żądania a Prośby
  • Lider czyli kto? Jak może tworzyć efektywne zespoły?
  • Złość lidera – jak nią zarządzać i przekuwać w zasoby budujące relacje?
  – złość i inne „dzwonki” alarmowe w zespole
  – złość jako źródło ważnych informacji
  – sposoby transformowania złości
  • Przywództwo oparte na empatii czyli co?

  MODUŁ II (7-8 maja 2024) - ŚWIADOMOŚĆ INNYCH
  Moduł drugi buduje kompetencje aktywnego słuchania i prowadzenia efektywnych rozmów, w których ludzie wzajemnie słyszą się z perspektywy potrzeb, rozumieją emocje i potrafią je nazywać i regulować. Rozwija umiejętności budowania kontaktu, który sprzyja relacjom.
  • Język potrzeb w praktyce – moc potrzeb budująca kontakt
  • Odchodzenie od etykiet i ocen na rzecz kontaktu, siła obserwacji
  • Empatia jako postawa a granice i cele biznesowe
  • Odmowa budująca kontakt i wzajemne zaufanie
  – Co ważnego stoi za odmową?
  – Jak odmawiać z uważnością na kontakt?
  – Jak przyjmować odmowę konstruktywnie, z uważnością na potrzeby zespołu/organizacji?
  • Trudne komunikaty w zespole jako szansa na głębsze zrozumienie siebie i innych, na szukanie wspólnych rozwiązań
  – Co oznaczają dla lidera i zespołu trudne komunikaty, czym są?
  – Co stoi za trudnymi komunikatami?
  – Jak z empatią dla siebie i innych sobie z nimi radzić?

  MODUŁ III (5-6 czerwca 2024) - ZARZĄDZANIE RELACJAMI W ZESPOLE – SIŁA DIALOGU
  Moduł trzeci jest praktyką formułowania informacji zwrotnej, która buduje współpracę i wzmacnia relacje. To służy współtworzeniu przestrzeni, która działa dla każdego i zachęca do współodpowiedzialności za organizację.
  • Informacja zwrotna budująca współpracę
  – Co wspiera budowanie kultury informacji zwrotnej w organizacji?
  – O co zadbać, by informacja zwrotna wzmacniała relację?
  – Model informacji zwrotnej opartej na współpracy wg Miki Kashtan
  – Różne zastosowania prośby o kontakt
  • Reagowanie na informację zwrotną, którą trudno jest usłyszeć
  • Dynamika empatycznej rozmowy:
  – Jak mówić by być usłyszanym?
  – Jak słuchać by usłyszeć?
  – Jak zwiększać szanse na wzajemne usłyszenie siebie?
  – Umowy rokujące na rozwiązania
  • Integracja poznanych narzędzi NVC i praktyka na przykładach z życia biznesowego uczestników
  Warsztaty poprowadzą: Joanna Berendt, Elżbieta Więcław, Bartosz Berendt, Michał Sosin

  Kiedy?
  Moduł I - 3-4 kwietnia 2024
  Moduł II - 7-8 maja 2024
  Moduł III - 5-6 czerwca 2024
  SUPERWIZJA (online) – 3 września 2024
  GODZINY WARSZTATÓW
  pierwszy dzień: 10.00 – 17.30 (w tym godzinna przerwa na lunch)
  drugi dzień: 9.00 – 16.30 (w tym godzinna przerwa na lunch)
  superwizja: 9.00 – 15.00

  Gdzie? Warszawa, Port Empatii

  Szczegółu: https://www.strefarozwoju.filomata.pl/nvc-w-zyciu-lidera/

  MASZ PYTANIA?
  skontaktuj się z nami
  tel. 731 231 741
  mail: strefarozwoju@filomata.pl

  Ogólne