• The Power of nonviolnce (Moc życia bez przmocy)

  Warszawa

  Program intensywnego treningu z Porozumienia bez przemocy według Marshalla B. Rosenberga. Program składa się z trzech 3-dniowych warsztatów z certyfikowanymi trenerami NVC, 6 dwugodzinnych spotkań online z Christianem Rajendramem oraz 15 spotkań w dwójkach empatycznych pomiędzy uczestnikami kursu.
  Pierwsze spotkanie: Moc życia bez przemocy (the Power of Nonviolence) to wprowadzenie do Porozumienia bez Przemocy. Trenerzy prowadzący: Anna Garbacz Certyfikowana Trenerka NVC, Alicja Kusch w takcie certyfikacji NVC oraz Christlin Rajendram trener i asesor NVC ze Sri Lanki. Christlin Rajendram był przyjacielem i współpracownikiem Marshalla Rosenberga. Szkolenie jest wyjątkowa okazją poznania tego trenera.
  Dugi moduł 3-dniowy to warsztat prowadzony przez certyfikowaną trenerkę NVC Evę Rambalę Moc empatii (The Power of Epmathy). Eva pochodzi z Węgier, była bliskim współpracownikiem Marshalla Rosenberga przez 6 lat. Aktualnie zajmuje się promocją NVC na Węgrzech, w Europie Wschodniej, podróżuje po całym świecie. Poprowadzi warsztat z kluczowych dla Porozumienia bez Przemocy umiejętności empatycznych. Anna Grabacz i Alicja Kusch będą asystowały Evie Rambali.
  Pierwsze dwa spotkania będą tłumaczone z języka angielskiego na język polski.
  Trzeci moduł obejmuje 3-dni praktyki procesów NVC dotyczących konfliktów: praca indywidualna ze złością, poczuciem winy, wstydem; proces obrazu wroga; proces mediacji NVC. Prowadzące trenerki: Anna Garbacz certyfikowana trenerka NVC i Alicja Kusch w takcie certyfikacji NVC, które zajmują się min. mediacjami NVC w Fundacji Żyrafy.

   PROGRAM 9 dni (72 godziny) warsztatów praktycznych z Porozumienia bez Przemocy
   6 spotkań online z Christlinem Rajendramem (12 godzin)
   Cotygodniowa praktyka z w dwójce empatycznej (15 godzin)
  TERMINY:
  • Moduł I: 25, 26, 27 sierpnia 2023
  • Moduł II: 13, 14, 15 września 2023
  • Moduł III: 10, 11, 12 listopad 2023  I. Moc życia bez przemocy (The Power of NONVIOLENCE):
  Wprowadzenie do Porozumienia bez Przemocy 3 dni (24 godziny). Trenerzy: Anna Garbacz, Alicja Kusch, Christlin Rajendram.

  • Postawa życia bez przemocy według Marshalla B. Rosenberga
  • Model 4 kroków NVC
  • Dialog empatyczny NVC
  • Kluczowe rozróżnienia NVC
  • Towarzyszenie sobie z życzliwością


  II. Moc empatii (The Power of EMPATHY)
  Trenerka: Eva Rambala, Trenerki asystujące: Anna Garbacz, Alicja Kusch

  • Empatia dla siebie
  • Empatia dla innych
  • Cztery rodzaje słuchania
  • Rozmowa empatyczna w różnych sytuacjach życiowych
  • Empatyczna odpowiedź na krytyka
  • Empatyczna odpowiedź na odmowę

  III. Moc mediacji NVC (The Power of NVC MEDIATION)
  Anna Garbacz, Alicja Kusch

  • Konflikt według Porozumienia bez Przemocy
  • Towarzyszenie sobie w złości, poczuciu winy i wstydzie
  • Proces obrazu wroga
  • Mediacje NVC

  W ramach programu jest cykl spotkań online z Chrstlinem Rajendramem:
  daty (7.09, 21.09, 5.10, 19.10, 8.11, 15.11), godzina 17.00
  6 dwugodzinnych spotkań online z Christlinem Rajndramem. Spotkania facylitowane przez Annę Garbacz i Alicję Kusch. Podczas spotkań omawiać będziemy 25 kluczowych rozróżnień NVC wymienionych w dokumentach do certyfikacji (np. obserwacje vs oceny; uczucia vs uczucia rzekome). Ponadto będzie możliwość dialogu z Chrstlinem Rajendramem oraz praktyka rozmów empatycznych w grupie.

  Praktyka w dwójce empatycznej
  15 cotygodniowych spotkań online lub na żywo z drugą osobą z grupy. Podczas spotkań zachęcamy do praktyki rozmów empatycznych w dwójce.

  Miejsce warsztatów: Warszawa, ul. Skaryszewska 12.
  Koszt 4,600 zł
  Zaliczka podczas zapisów: 500 zł
  Możliwość płatności w ratach
  Zapisy
  https://forms.gle/YMDMbvne7fzg7khm7
  Lub przez kontakt mailowy:
  kontakt@nvcfundacjazyrafy.pl

  Ogólne