• Intensywny Kurs Mediacji według Porozumienia bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga w Legnicy

  Legnica

  https://www.wsmlegnica.pl/index.php/pl/kursy/kurs-mediacji-nvc

  Celem kursu jest nabycie kompetencji wspierania osób w konflikcie spójnych z Porozumieniem bez Przemocy wg Marshalla B.Rosenberga:

  – każda ze stron jest przyjmowana i wysłuchiwana z empatią, zrozumieniem

  – poszukiwane jest rozwiązanie biorące pod uwagę potrzeby obydwu stron (consensus).

  Program jest opracowany przez bezpośrednich uczniów Marshalla Rosenberga: Ike’a Lasatera, John’a Kinyon’a, Annę Mills – trenerów NVC, którzy mediowali wspólnie z Rosenbergiem w USA oraz w innych miejscach na świecie takich jak np. Irak. Kurs ten zawiera zestaw kluczowych i zaawansowanych kompetencji porozumiewania się bez przemocy oraz jest szansą na solidną integrację życia według metody NVC.

  Wspieranie osób w konflikcie zostało podzielone na 10 procesów, a umiejętność mediowania na 9 umiejętności mediatora. Dzięki temu uczestnicy rozpoczynają od wykonania drobnych, osiągalnych dla siebie kroków, zmierzając z czasem do praktykowania coraz bardziej zaawansowanych umiejętności. Warsztaty są praktyczne, uczestnicy mediują w zespołach 3-osobowych już od pierwszego zjazdu oraz między zjazdami. Praktyka pomiędzy zjazdami w zespołach uczestników przyczynia się do nabywania sprawności i lekkości w nowo poznanych umiejętnościach.

  Podczas trwania całego programu praktyce mediacji towarzyszy praca nad sobą np. ćwiczenia kontaktu ze sobą, dialogu, wyrażania siebie również w sytuacji poruszenia emocjonalnego. Uczestnicy przygotowują, modyfikują i ewaluują swój indywidualny plan rozwoju.

  05-01-2024 11:00 – Intnsywny kurs mediacji NVC, moduł II / Ania Mills, Ania Garbacz, Alicja Kusch

  15-03-2024 11:00 – Intnsywny kurs mediacji NVC, moduł III / Ania Mills, Ania Garbacz, ALicja Kusch

  Ogólne