• Mediator wg NVC – studia podyplomowe w Collegium Civitas w Warszawie

  Warszawa

  Studia “Mediator wg NVC Marshalla Rosenberga” powstały by kompleksowo wspierać uczestników w drodze do bycia profesjonalnym mediatorem działającym w oparciu o NVC. Umiejętności zdobyte w trakcie studiów mają zastosowanie w codziennych działaniach firm, organizacji, szkół czy rodzin, które szukają sposobów by budować kulturę dialogu oraz tworzyć rozwiązania uwzględniające potrzeby wszystkich stron.

  Unikalność tego programu polega na połączeniu doświadczenia trenerów pracujących w nurcie Porozumienia bez Przemocy oraz mediatorów Polskiego Centrum Mediacji. Dzięki temu w programie połączyliśmy transformującą moc empatii, skuteczność narzędzi Porozumienia bez Przemocy w rozwiązywaniu i zapobieganiu konfliktów wraz z podstawami prawnymi, regulacjami i wymogami związanymi z pracą mediatora w RP.

  W trakcie studiów:

  -poznasz model mediacji Porozumienia bez Przemocy i zintegrujesz kluczowe kompetencje mediatora pracującego w oparciu o empatię;
  -poznasz przepisy prawa oraz procedury regulujące pracę mediatora i procesy mediacyjne w Polsce w praktyce sądowej i pozasądowej;
  -dowiesz się jakie warunki powinna spełniać ugoda i będziesz przygotowany do tworzenia takich ugód;
  -poznasz specyfikę mediacji rodzinnych w sytuacji kryzysu w rodzinie oraz w sytuacji przemocy domowej;
  -będziesz świadomy jakie konsekwencje w kontekście mediacji wynikają z sytuacji rozwodu lub separacji;
  -poznasz i będziesz praktykować sposoby prowadzenia mediacji grupowych w oparciu o proces NVC;
  dowiesz się jak narzędzia NVC mogą być wykorzystywane do wspierania młodzieży i dzieci w zarządzaniu konfliktami poprzez mediacje rówieśnicze;
  -dowiesz się jak dbać o siebie by zapobiegać wypaleniu zawodowemu w pracy mediatora oraz jak rozwijać swoje zasoby by najlepiej wspierać swoich klientów;
  -skorzystasz z udziału w superwizji (3 x 3) godzinne spotkania online.

  Ogólne