• EMPATIA W EDUKACJI CZYLI JAK USŁYSZEĆ SIEBIE I ZROZUMIEĆ DZIECI I MŁODZIEŻ? JAK WSPÓŁTWORZYĆ PRZEDSZKOLA I SZKOŁY, KTÓRE SŁUŻĄ BUDOWANIU RELACJI?

  online

  WARSZTATY ONLINE
  8 modułów
  32 godziny dydaktyczne
  Jeśli jesteś nauczycielem/nauczycielką, zasadniczą częścią Twojej pracy jest kontakt z uczniami i rodzicami uczniów. To najważniejsza część i tu można doświadczyć najwięcej sensu, radości i poczucia wpływu – tutaj najwięcej zależy od nas samych.

  Zapraszamy na warsztaty on-line, w czasie których poznasz (lub rozwiniesz) umiejętność empatycznej komunikacji, opartej na dialogu, zgodnie z modelem Porozumienia bez Przemocy (NVC).

  W każdej życiowej przestrzeni dobrze jest wiedzieć, jak działają słowa, których używasz. Czy stają się cegłami w murze, pomiędzy Tobą a drugim człowiekiem, czy raczej są otwartymi oknami, które zachęcają, aby zajrzeć do środka. Słowa, które padają między ludźmi mogą być źródłem gniewu i frustracji, albo przynosić ulgę i spokój. Chodzi o to, aby świadomie używać tych, które są jak okna! Wtedy możemy się po prostu zobaczyć. Zobaczyć, usłyszeć i zrozumieć.

  Te warsztaty są jednocześnie zaproszeniem, aby empatię dla swoich podopiecznych zaczynać od siebie.

  O czym będą te warsztaty?
  Najkrócej mówiąc – o tym, jak opiekować się sobą i jednocześnie wziąć pod uwagę innych. Jak budować kontakt, który pozwala na autentyczność. I w końcu – jak przestać być ratownikiem i/albo „miłym, martwym człowiekiem”

  Rozkładając pracę na 8 modułów, zapraszamy Cię do procesu, w którym wzmacniasz swoje komunikacyjne umiejętności tak, aby wspierały Ciebie i tych, z którymi pracujesz w budowaniu relacji. Podstawą będzie Porozumienie Bez Przemocy (NVC) – życiowa postawa, umożliwiająca tworzenie sytuacji, w których każdy uczestnik coś zyskuje, która daje konkretne narzędzia do budowania empatycznej komunikacji, co prowadzi do zrozumienia siebie i innych. Pozwala zobaczyć, jak rozmawiać z ludźmi, a nie tylko do nich mówić – a to wielka różnica.

  Mówiąc najkrócej – NVC oznacza w praktyce: mniej nieporozumień, mniej frustracji, więcej rozwiązań, więcej radości. Oznacza edukację wzbogacającą życie.

  Jak będziemy pracować?
  Warsztaty są podzielone na 8 modułów – spotkań, pomiędzy którymi odbywa się dodatkowa praktyka własna uczestników, na podstawie otrzymanych wcześniej materiałów, wniesionych własnych sytuacji i wskazówek trenerki. Będziemy pracować w małej grupie – maksymalna ilość uczestników wynosi 18 osób. To stwarza możliwość intensywnej praktyki i ćwiczeniowego sprawdzania poznawanych narzędzi.

  Będziemy spotykać się na platformie ZOOM, która daje możliwości pracy w całej grupie oraz w tzw. “pokojach”, w mniejszych grupach lub w dwójkach. Można także łatwo udostępniać tablicę do bieżących zapisków, udostępniać prezentacje lub filmy. Poprzednie edycje pokazały, że praca on-line jest równie efektywna, jak spotkania stacjonarne i może być podjęta z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu.

  Każdy moduł będzie trwał 3 godziny zegarowe (całość to 32 godziny dydaktyczne).

  Przed rozpoczęciem warsztatów, każdy uczestnik otrzyma dostęp do platformy szkoleniowej na której będą gromadzone wszystkie materiały warsztatowe.

  Ważną częścią warsztatów są ćwiczenia praktyczne, dzięki którym:
  - poznamy strefy regulacji i doświadczymy, jak bardzo przydaje się podstawowa wiedza o neurobiologii,
  - poznamy model Porozumienia bez Przemocy i zobaczymy, jak można go zastosować w szkolnej przestrzeni,
  - poznamy i przećwiczymy strukturę 4 kroków do porozumienia,
  - poćwiczymy formułowanie i odróżnianie obserwacji od ocen,
  - nauczymy się rozpoznawać i uwzględniać potrzeby własne i potrzeby innych ludzi,
  - pokażemy, jak można słuchać siebie i innych, aby nawiązywać kontakt,
  - poznamy różne sposoby słuchania i odróżnimy je od empatii,
  - będziemy się uczyć, jak docierać do ludzi, kiedy się nie zgadzamy i jest nam trudno,
  - poćwiczymy sposób udzielania szczerej informacji zwrotnej, opartej na obserwacji,
  - z uważnością i troską zobaczymy proces własnych zmian,
  - prawdopodobnie odpuścimy co nieco i zobaczymy, że mniej znaczy więcej…

  Będziemy pracować na własnych przykładach. Wykonywane ćwiczenia pozwolą nam poszukać odpowiedzi na pytania:
  - Jak dbać o siebie i stawiać granice, pracując w przestrzeni edukacji?
  - Jak zadbać o siebie i jednocześnie wziąć pod uwagę uczniów i ich rodziców?
  - Jak zamieniać spór we współpracę?
  - Jak odejść od obwiniania i osądzania siebie lub uczniów?
  - Jak zobaczyć siebie i uczniów z pespektywy potrzeb i emocji, których doświadczamy?
  - Jak świadomie wybierać swoje reakcje na słowa i zdarzenia?
  - Jak odejść od etykietowania – siebie, uczniów i ich rodziców?
  - Co nam daje i co nam zabiera dominacja w systemie edukacji?
  - Jak formułować informację zwrotną, aby pomagała uczniom rozwijać umiejętności i motywowała do działania? Jak uczynić z niej początek empatycznego dialogu?

  Dla kogo?
  Zapraszamy nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów, dyrektorów szkół i przedszkoli i wszystkich, którzy chcą, aby przedszkola, szkoły, poradnie były miejscem kontaktu, dialogu, wzajemnego szacunku i zrozumienia, takim światem, który działa dla wszystkich.

  Tematyka poszczególnych modułów:
  1. Wprowadzenie do Porozumienia bez Przemocy (NVC)
  2. Maska tlenowa dla nauczyciela – jak o siebie dbamy?
  3. Empatia dla podopiecznych - jak ich usłyszeć? Cz.1
  4. Empatia dla podopiecznych - jak ich usłyszeć? Cz.2
  5. Siła informacji zwrotnej. Jak jej udzielać, aby służyła rozwojowi?
  6. Współpraca z rodzicami podopiecznych
  7. Empatyczna klasa/grupa, empatyczna szkoła czyli o mocy współpracujących zespołów
  8. Superwizja czyli co się zdarzyło w procesie żyrafiej podróży?

  Spotkania będą odbywać się w poniedziałki. Każde spotkanie będzie trwało w godz. od 17.00 do 20.00
  21 listopada 2022
  12 grudnia 2022
  9 stycznia 2023
  30 stycznia 2023
  6 lutego 2023
  6 marca 2023
  27 marca 2023
  17 kwietnia 2023

  Prowadzenie: Elżbieta Więcław
  Szczegóły i zapisy: https://www.strefarozwoju.filomata.pl/empatia-w-edukacji/

  Edukacja