• Intensywny Kurs Podstawowy NVC

  Warszawa

  EDYCJA jesień 2021

  Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu oferowanym przez cztery certyfikowane trenerki: Annę Mills, Ewę Orłowską, Joannę Berendt oraz Aleksandrę Gołaszewską.

  Proponujemy intensywny kilkumiesięczny program obejmujący 6 weekendowych spotkań oraz cotygodniowe ćwiczenia z uczestnikami w okresie pomiędzy spotkaniami. W tym roku odbędzie się też edycja w czwartki i piątki.

  Podczas tego szkolenia uczestnicy poznają podstawowe założenia metody Porozumienie Bez Przemocy oraz przyglądają się przykładom jej zastosowania w życiu codziennym. Całość procesu nauczania opiera się na ćwiczeniach – praktycznym doświadczaniu i stosowaniu metody.

  Każde spotkanie dedykujemy innemu tematowi. Eksplorujemy takie obszary, jak: kontakt z samym sobą, relacje w rodzinie, relacje w pracy, rozwiązywanie konfliktów, inwestycje w relacjach oraz praca z konfliktami wewnętrznymi.

  Celem szkolenia jest pogłębienie świadomości w kontakcie ze sobą, poznanie własnych głębokich motywacji i potrzeb oraz płynące z tego zwiększenie satysfakcji w relacjach z innymi.

  Obecnie planujemy przeprowadzić oba kursy w formie stacjonarnej, ale w razie wprowadzenia nowych restrykcji związanych z pandemią, planujemy przejście w formę hybrydową i poprowadzenie zajęć na platformie zoom .

  Daty spotkań GRUPA CZWARTKOWO-PIĄTKOWA (godziny zajęć: 9.00-16.00)

  1. 7-8 października 2021

  2. 21-22 października 2021

  3. 4 – 5 listopada 2021

  4. 18- 19 listopada 2021

  5. 2 – 3 grudnia 2021

  6. 13-14 stycznia 2022

  Daty spotkań GRUPA WEEKENDOWA (godziny zajęć 10-17)

  1. 9 – 10 października 2021

  2. 23-24 października 2021

  3. 6 – 7 listopada 2021

  4. 20 – 21 listopada 2021

  5. 4 – 5 grudnia 2021

  6. 15-16 stycznia 2022

  Miejsce: Warszawa Uniwersytet SWPS

  Cena: 2950 PLN

  Zgłoszenia:

  formularz zgłoszeniowy

  Informacje:

  602 496 774 – Anna Mills
  annamills@akademianvc.pl

  Osoby, które uczestniczyły już wcześniej w warsztacie wprowadzającym, mogą dołączyć do grupy na drugim spotkaniu.

  Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata na konto:

  Anna Mills: 34 1140 2017 0000 4302 0856 1112

  Ogólne