• W drodze do empatii – kurs NVC dla nauczycieli – edycja jesienna

  Kraków

  W czasie kursu zdobędziesz wiedzę dotycząca założeń Porozumienia bez Przemocy (NVC – ang. Nonviolent Communication), umiejętności budowania bliskiej relacji z dzieckiem z zachowaniem jego autonomii i dbaniem o siebie, umiejętność współpracy z rodzicem bazującej na uwspólnionych wartościach, postawę urzeczywistniającą w praktyce filozofię Porozumienia bez Przemocy.


  CELEM KURSU jest rozpowszechnianie umiejętności komunikacji empatycznej wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi dzięki uczestnictwu w długofalowym procesie obejmującym różne aspekty budowania relacji z dzieckiem.

  ZAKRES TEMATYCZNY:
  – podstawy i założenia Porozumienia bez Przemocy
  – neurobiologiczne podstawy rozwoju mózgu
  – komunikaty blokujące kontakt i jak ich unikać
  – słuchanie z empatią
  – autoempatia i wyrażanie siebie
  – praca nad złością,frustracją i trudnymi emocjami u nauczyciela
  – zamiast kar i nagród – o informacji zwrotnej
  – towarzyszenie dziecku w przeżywaniu trudnych emocji
  – jak rozwija się empatia u dzieci
  – jak na bazie empatii budują się kompetencje społeczne
  – jak reagować na dziecięce “nie” i jak odmawiać dziecku
  – zabawy rozwijające świadomość emocji i inteligencję emocjonalną
  – czym są empatyczne bajki i jak z nimi pracować
  – podstawy mediacji między dziećmi
  – jak rozmawiać z rodzicami

  Więcej informacji na:
  https://leance.org/wydarzenie/w-drodze-do-empatii-kurs-nvc-dla-nauczycieli-edycja-jesienna/

  Ogólne