• NVC w edukacji: Empatia zmienia nas, szkołę, świat (6 spotkań online na żywo)

  online, zoom

  6 spotkań we wtorki dla nauczycieli szkolnych, przedszkolnych, lektorów. Spotkania zdalne, ale prowadzone w czasie rzeczywistym, z nastawieniem na ćwiczenia (w podgrupach, parach, trójkach) i przekazanie wiedzy o NVC.

  Tematy kolejnych zajęć to NVC, empatia, relacje z uczniami, relacje z nauczycielami, rozwiązywanie konfliktów i budowanie kultury dialogu w szkole.

  Empatia zmienia nas, szkołę, świat- kurs Porozumienia bez Przemocy w szkole to cykl 6 dwugodzinnych warsztatów online, prowadzonych przez 3 doświadczone trenerki, przeznaczone dla osób, którym edukacja nie jest obojętna i tak, jak dla nas jest nie tylko pracą, ale i pasją. Edukacja oparta na jakościowych relacjach, budujących poczucie własnej wartości u uczniów, wspierających rozwiązywanie wszelkich problemów.
  Ten kompaktowy a zarazem intensywny kurs kładzie nacisk na praktyczny aspekt komunikacji z przykładami zaczerpniętymi z realnych sytuacji w relacji nauczyciel-uczeń, nauczyciel- rodzic oraz innych sytuacji w obszarze edukacji.
  Podczas kursu będziemy poznawać fundamenty Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga, jak również zgłębiać jego praktyczne zastosowanie w edukacji.
  Zachęcamy też uczestników do własnej praktyki między spotkaniami. Wierzymy, że w empatii i Porozumieniu bez Przemocy ważna jest wiedza i znajomość narzędzi, lecz kluczowe jest własne doświadczenie i praktyka.

  Czym będziemy się zajmować na kursie:

  Czym jest empatia i jak ją praktykować?
  Co nam pomaga a co utrudnia bycie w kontakcie ze sobą oraz drugą osobą?
  Jak zadbać o siebie w trudnych sytuacjach?
  Jak budować takie relacje z uczniami, jakich chcemy?
  Jak mówić i słuchać ucznia, by wspierać rozwój odpowiedzialnego i szczęśliwego człowieka?
  Jak w pełni rozumieć i usłyszeć drugą stronę (ucznia, rodzica, współpracownika)?
  Jak budować relacje oparte na zaufaniu i współpracy?
  Jak z empatią reagować na „NIE” ucznia?
  Jak skutecznie prosić, by wspierać prawdopodobieństwo osiągnięcia celu?
  Jak rozwiązywać konflikty w klasie, w grupie, między uczniami i nie tylko, aby konflikt stawał się początkiem zrozumienia i rozwiązania?
  Jak stawiać granice, wspierające kontakt i z troską o siebie?
  Jak wspierać szukanie rozwiązań dobrych dla całej grupy?


  Zapisy przez stronę: https://nvclab.pl/nvc-w-edukacji-online/

  Edukacja