• Warsztaty \"Praktyka Współczucia\" on-line

  Warszawa

  Te warsztaty są dla Ciebie, jeśli chcesz zakorzenić zasady komunikacji bez przemocy w codziennym życiu, a konkretnie:

  pragniesz systematycznie uczyć się lepszej komunikacji i działań w zgodzie ze sobą i z innymi;
  chcesz umieć zmieniać oceny w dialog;
  pragniesz nauczyć się wyrażać prośby w sposób zwiększający prawdopodobieństwo ich spełnienia;
  pragniesz uzyskać większą świadomość własnych potrzeb i umieć je wyrażać;
  chcesz uczyć się słuchać empatycznie
  chciałbyś/chciałabyś wiedzieć jak okiełznać złość i wiele innych.

  Warsztaty obejmują spotkania on-line raz w tygodniu, we wtorki, w godz. 17:00 -19:30*,
  od 22 czerwca 2021r. przez rok (52 tygodnie).

  Na warsztatach wykorzystujemy materiały kursu „Praktyka współczucia” Thoma Bonda (USA) www.praktykawspolczucia.pl, które należy nabyć przed rozpoczęciem naszych warsztatów. Wszystkim zainteresowanym przekażę w późniejszym terminie więcej informacji w tym zakresie.


  Zapisy trwają!
  anna.makarska@gmail.com lub 503 476 647.


  Struktura spotkań:

  Rozpoczęcie i przypomnienie wiedzy z poprzedniego tygodnia.
  Temat przewodni – część teoretyczna, przykład z życia, dyskusja.
  Ćwiczenia na forum grupy i w małych grupach.
  Podsumowanie – czego się nauczyliśmy.
  Zakończenie.

  Tematy:

  Warsztaty rozpoczniemy od przyjrzenia się podstawowemu założeniu Porozumienia bez Przemocy (PbP), że “wszystkie działania mogą być postrzegane jako próba zaspokojenia potrzeb”. W miarę upływu kursu będziemy pogłębiać zrozumienie PbP, przechodząc do tematów bardziej zaawansowanych, np. dotyczących radzenia sobie ze złością. Lista tematów tutaj: https://praktykawspolczucia.pl/lista-koncepcji/.

  Materiały kursu zawierają ponad 50 koncepcji i kluczowych rozróżnień, ilustrowanych niezwykle ciekawymi przykładami z codziennego życia.

  Bardzo cenne na warsztatach są ćwiczenia, które odbywają się zarówno na forum całej grupy, jak i w grupach mniejszych (dwójki, trójki). Dają one możliwość praktykowania umiejętności komunikacyjnych w oparciu o konkretne przykłady z życia. Dodatkowo, niezależnie od cotygodniowych spotkań warsztatowych, uczestnicy spotykają się w tzw. dwójkach lub trójkach empatycznych. Jest to dla nich czas wzajemnego, głębokiego słuchania.

  Ilość uczestników: od 8 do 14 osób.

  Wymagania:

  – determinacja, by zakorzenić w życiu postawę współczucia i autentyzmu,
  – regularne uczestnictwo w zajęciach,
  – cicha przestrzeń, bez zakłóceń zewnętrznych w czasie spotkań oraz dostęp do internetu.

  Prowadzenie:

  Anna Makarska – od wielu lat edukatorka komunikacji wg metodologii Marshalla B. Rosenberga, którą jest zafascynowana. Prowadzi regularnie warsztaty w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Integra w Warszawie. Związana z jezuickim ośrodkiem w Suchej na Pomorzu przez prowadzenie Wakacyjnych Warsztatów Komunikacji i Porozumienia. Pracuje również indywidualnie z klientami. Jest wykształcona w coachingu koaktywnym. Wiedzę i praktykę w zakresie prowadzenia warsztatów zdobywała m. in. w międzynarodowej Szkole Liderów (Co-Active Training Institute, USA) oraz na warsztatach Marshalla B. Rosenberga i wielu innych, prowadzonych przez zagranicznych trenerów NVC.

  Koszt:

  60 zł za każde 2.5-godzinne spotkanie, płatne z góry za cały miesiąc, niezależnie od nieobecności + jednorazowy wkład za materiały kursu.
  W przypadku gdy kwota 60 zł jest zbyt wysoka, proszę o kontakt. Jeśli z kolei jesteś w dobrej sytuacji finansowej, możesz rozważyć wpłaty wyższe, np. 70 lub 80 zł od spotkania. Wesprzesz w ten sposób uczestników o mniejszych możliwościach finansowych.

  Zapisy i więcej informacji : anna.makarska@gmail.com lub 503 476 647-


  Zapraszam do wspólnej podróży !


  * Jeśli jesteś zainteresowany/a warsztatami, a godzina i dzień zajęć zupełnie ci nie pasują, skontaktuj się ze mną.

  On-line