• INTENSYWNY KURS PODSTAWOWY NVC – Online

  Online

  INTENSYWNY KURS PODSTAWOWY NVC – ONLINE

  Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu oferowanym przez certyfikowane trenerki: Annę Mills oraz Aleksandrę Gołaszewską.

  Proponujemy intensywny kilkumiesięczny program obejmujący 6 dwudniowych spotkań (piątek oraz sobota) oraz cotygodniowe ćwiczenia z uczestnikami w okresie pomiędzy spotkaniami.

  Podczas tego szkolenia uczestnicy poznają podstawowe założenia metody Porozumienie Bez Przemocy oraz przyglądają się przykładom jej zastosowania w życiu codziennym. Całość procesu nauczania opiera się na ćwiczeniach – praktycznym doświadczaniu i stosowaniu metody.

  Każde spotkanie dedykujemy innemu tematowi. Eksplorujemy takie obszary, jak: kontakt z samym sobą, relacje w rodzinie, relacje w pracy, rozwiązywanie konfliktów, inwestycje w relacjach oraz praca z konfliktami wewnętrznymi.

  Celem szkolenia jest pogłębienie świadomości w kontakcie ze sobą, poznanie własnych głębokich motywacji i potrzeb oraz płynące z tego zwiększenie satysfakcji w relacjach z innymi.

  Zajęcia będą prowadzone online na platformie zoom .

  Daty spotkań w piątki i soboty (godziny zajęć: 9.00-16.00)

  1. 5 – 6 marca 2021

  2. 19 – 20 marca 2021

  3. 9 – 10 kwietnia 2021

  4. 23 – 24 kwietnia 2021

  5. 14 – 15 maja 2021

  6. 28 – 29 maja 2021

  Cena: 2950 PLN

  Zgłoszenia:

  formularz zgłoszeniowy

  Informacje:

  602 496 774 – Anna Mills
  annamills@akademianvc.pl

  Osoby, które uczestniczyły już wcześniej w warsztacie wprowadzającym, mogą dołączyć do grupy na drugim spotkaniu.

  Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata na konto:

  Anna Mills: 34 1140 2017 0000 4302 0856 1112

  Ogólne