• INTENSYWNY KURS PODSTAWOWY NVC

  Warszawa

  Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu oferowanym przez cztery certyfikowane trenerki: Annę Mills, Ewę Orłowską, Joannę Berendt oraz Aleksandrę Gołaszewską.

  Proponujemy intensywny kilkumiesięczny program obejmujący 6 weekendowych spotkań oraz cotygodniowe ćwiczenia z uczestnikami w okresie pomiędzy spotkaniami. W tym roku odbędzie się też edycja w czwartki i piątki.

  Podczas tego szkolenia uczestnicy poznają podstawowe założenia metody Porozumienie Bez Przemocy oraz przyglądają się przykładom jej zastosowania w życiu codziennym. Całość procesu nauczania opiera się na ćwiczeniach – praktycznym doświadczaniu i stosowaniu metody.

  Każde spotkanie dedykujemy innemu tematowi. Eksplorujemy takie obszary, jak: kontakt z samym sobą, relacje w rodzinie, relacje w pracy, rozwiązywanie konfliktów, inwestycje w relacjach oraz praca z konfliktami wewnętrznymi.

  Celem szkolenia jest pogłębienie świadomości w kontakcie ze sobą, poznanie własnych głębokich motywacji i potrzeb oraz płynące z tego zwiększenie satysfakcji w relacjach z innymi.

  Obecnie planujemy przeprowadzić oba kursy w formie stacjonarnej, ale w razie zmiany wymogów związanych z pandemią, planujemy przejście w formę hybrydową i poprowadzenie zajęć na platformie zoom .

  Daty spotkań GRUPA CZWARTKOWO-PIĄTKOWA (godziny zajęć: 9.00-16.00)

  1. 22-23 października 2020

  2. 5-6 listopada 2020

  3. 26 – 27 listopada 2020

  4. 17 – 18 grudnia 2020

  5. 14 – 15 stycznia 2021

  6. 4 – 5 luty 2021

  Daty spotkań GRUPA WEEKENDOWA (godziny zajęć 10-17)

  1. 24 – 25 października 2020

  2. 7 – 8 listopada 2020

  3. 28 – 29 listopada 2020

  4. 19 – 20 grudnia 2020

  5. 16 – 17 stycznia 2021

  6. 6 – 7 luty 2021

  Miejsce: Warszawa

  Cena: 2950 PLN

  WSTĘPNE REZERWACJE:

  formularz zgłoszeniowy

  Informacje:

  602 496 774 – Anna Mills
  annamills@akademianvc.pl

  Osoby, które uczestniczyły już wcześniej w warsztacie wprowadzającym, mogą dołączyć do grupy na drugim spotkaniu.

  Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata na konto:

  Anna Mills: 34 1140 2017 0000 4302 0856 1112

  Ogólne