• Studia podyplomowe na Collegium Civitas \"MEDIATOR WG NVC MARSHALLA B. ROSENBERGA\"

  Warszawa

  Studia realizowane we współpracy z stowarzyszeniem Polskie Centrum Mediacji.

  Studia “Mediator wg NVC Marshalla B. Rosenberga” powstały w celu kompleksowego wsparcia uczestników w pełnieniu funkcji profesjonalnego mediatora, działającego w oparciu o NVC. Umiejętności zdobyte w trakcie studiów mogą być wykorzystane przez absolwentów ich codziennych obowiązkach w firmach, organizacjach, czy szkołach. Wiedza przekazana uczestnikom przez ekspertów może być również przydatna w życiu rodzinnym – do budowania kultury dialogu oraz tworzenia rozwiązań uwzględniających potrzeby wszystkich stron.

  Unikalność programu polega na połączeniu doświadczenia trenerów pracujących w nurcie Porozumienia bez Przemocy oraz mediatorów Polskiego Centrum Mediacji. Zajęcia łączą w sobie transformującą moc empatii, skuteczność narzędzi Porozumienia bez Przemocy w rozwiązywaniu i zapobieganiu konfliktów wraz z podstawami prawnymi, regulacjami i wymogami związanymi z pracą mediatora w RP.

  Zdobędziesz wiedzę merytoryczną na temat:
  -modelu mediacji Porozumienia bez Przemocy,
  -przepisów prawa oraz procedur regulujących pracę mediatora i procesy mediacyjne w Polsce w praktyce sądowej i pozasądowej,
  -warunków, jakie powinna spełniać ugoda,
  -mediacji rodzinnych w sytuacji kryzysu w rodzinie oraz w sytuacji przemocy domowej,
  -konsekwencji w kontekście mediacji wynikających z rozwodu lub separacji,
  -narzędzi NVC, które mogą być wykorzystywane do wspierania młodzieży i dzieci w zarządzaniu konfliktami poprzez mediacje rówieśnicze.

  Zdobędziesz umiejętności praktyczne z zakresu:
  -integrowania kluczowych kompetencji mediatora pracującego w oparciu o empatię,
  -tworzenia ugody,
  -prowadzenia mediacji grupowych w oparciu o proces NVC,
  -zapobiegania wypaleniu zawodowemu w pracy mediatora oraz rozwijania swoich zasobów.

  Studia są skierowane do osób, które:
  -chciałyby zdobyć umiejętności mediacyjne w podejściu NVC,
  -chciałyby poszerzyć swoje kompetencje zawodowe o mediacje,
  -pracują w sytuacji konfliktu,
  -chciałyby przygotować do wykonywania zawodu mediatora.

  Program studiów* obejmuje 170 godzin dydaktycznych realizowanych przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym.

  Ramowy program studiów:*
  1) Kim jest i za co jest odpowiedzialny mediator?
  -rola mediatora
  -czym jest kontakt w mediacjach
  -kompetencje mediatora
  -mediacja w Polsce i na świecie
  -wprowadzenie w system mediacji sądowej i pozasądowej

  2)Dokąd prowadzą mediacje NVC?
  -kluczowe założenia Porozumienia bez Przemocy
  -czym jest empatia wg NVC i jak ja praktykować
  -wprowadzenie do mediacji NVC (założenia i model)
  -praktyka wybranych kompetencji mediatora pracującego w oparciu o NVC

  3) Jaka jest specyfika i jak mediować z empatią?
  -pogłębiona praktyka kluczowych umiejętności mediatora
  -faza budowania kontaktu
  -rozwiązania w mediacji
  -spotkania premediacyjne z uczestnikami mediacji

  4) Jakie są prawne podstawy mediacji i kluczowe procedury? (2 zjazdy)
  -podstawy prawne w sytuacji rozwodu/separacji
  -podział majątku, sytuacja prawna dziecka, plan wychowawczy
  -prawo a procedury mediacyjne i oczekiwania rodziców
  -ugody mediacyjne: podział majątku, alimenty i ugoda mediacyjna w formie planu rodzicielskiego

  5) Jak wspierać młodzież i dzieci w rozwiązywaniu konfliktów?
  -specyfika mediacji z dziećmi i młodzieżą
  -model mediacyjny z zaznaczeniem różnic względem mediacji dorosłych, praktyka mediacji rówieśniczych
  -mediacje rówieśnicze formalne i nieformalne
  -zastosowanie mediacji rówieśniczych w szkołach i miejscach pracy z młodzieżą i dziećmi
  -kształcenie i wspieranie mediatorów rówieśniczych
  -higiena psychiczna mediatora rówieśniczego

  6) Jak mediować w sytuacji kryzysu w rodzinie?
  -mediacje rodzinne w sytuacji kryzysu w rodzinie (kryzys, separacja, konflikt)
  -elementy psychologii rodziny
  -rodziny w kryzysie
  -rozwód, sytuacja dziecka w rozwodzie
  -procedury i symulacje mediacji i rodzinnych posiedzeń informacyjnych
  -mediacje w sytuacji przemocy domowej

  7) Jak przygotować i prowadzić mediacje grupowe?
  -co wyróżnia konflikty grupowe,
  -przygotowanie do pracy z konfliktem w grupie,
  -prowadzenie konfliktu grupowego – możliwe ścieżki,
  -kiedy konflikt grupowy jest rozwiązany?
  -własne zasoby przy pracy z konfliktem grupowym.

  8) Co pomaga w dbaniu o osobiste zasoby mediatora?
  -Ty jako mediator: osobiste wyzwania i Źródła Mocy w pracy mediatora
  -Płaszczyzny rozwoju osobistego: tożsamość, a rola, sprawczość i odpowiedzialność, przekonania i wartości, oddech, ciało i inne -metody osobistej transformacji
  -Emocje w pracy mediatora: odczytywanie przekazu, czucie i “przepuszczanie”, własne granice
  -Relacja w pracy mediatora: poziom energetyczny, relacja jako “klient”, pozycje percepcji w relacji
  -Własne “bhp” w pracy i ścieżki dalszego rozwoju

  9) Czym jest GRUPOWE PODEJMOWANIE DECYZJI w ujęciu Systemowego Uzgadniania (Systemic Consensing)?
  -Czym jest socjokracja i Systemic Consening
  -Co jest potrzebne do grupowego podejmowania decyzji
  -Różnica między szukaniem zgody a szukaniem poziomu sprzeciwu
  -Praca ze sprzeciwem i progami przyzwolenia
  -Praktyka procesu na grupowym przykładzie

  10) Jakie są kluczowe filary rozpoczęcia praktyki mediatora ?
  -rola etyki w pracy mediatora
  -pierwsze kroki w tworzeniu własnej praktyki mediacyjnej: marka osobista i podstawy komunikacji
  -podsumowanie studiów

  Więcej i rekrutacja na Studia: https://www.civitas.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/mediator-wg-nvc-marshalla-b-rosenberga-podyplomowe/opis-mediator-wg-nvc-marshalla-b-rosenberga-podyplomowe

  Ogólne