• NVC w relacjach zawodowych

  Warszawa

  Czujesz, że stać Cię na więcej w relacjach biznesowych, ale nie wiesz, w jaki sposób zabrać się do zmiany?
  Zacznij od poznania nowych narzędzi.

  Możesz zacząć budować relacje, które wyniosą Twoje życie zawodowe na zupełnie inny poziom.
  Jesteś gotowy na to wyzwanie?

  Zobacz, co zyskasz:

  – będziesz wiedzieć jak odnaleźć prawdziwe potrzeby swoich klientów/pracowników i zbudować relacje, na których zyskają obie strony
  – poznasz sposoby, jak skutecznie radzić sobie z \"trudnymi\" relacjami i „kłopotliwymi” klientami
  – nauczysz się dbać o siebie, wyznaczać swoje granice, jednocześnie szanując potrzeby drugiej strony
  – dowiesz się, jak zwracać komuś uwagę w taki sposób, by ta uwaga rzeczywiście poprawiła sytuację, bez obawy, że obróci się to przeciwko Tobie
  – będziesz wiedzieć co robić, by być postrzegany jako profesjonalista, który potrafi budować relacje i przyciąga do siebie kluczowych klientów
  – wzbogacisz swoje kompetencje zawodowe i zyskasz zupełnie nową perspektywę, jaką daje Porozumienie bez Przemocy (NVC)
  – po spełnieniu warunków otrzymasz również certyfikat zaświadczający odbycie kursu NVC.

  Jeśli zależy Ci na nabyciu tych umiejętności, ten kurs jest dla Ciebie!

  W czasie treningu:

  – poznasz podstawy procesu NVC Marshalla B. Rosenberga
  – zobaczysz, jak skutecznie rozwiązywać konflikty
  – poddamy analizie konkretne sytuacje i konwersacje z różnych obszarów Twojej pracy, zarówno z Klientami jak i współpracownikami
  – nauczysz się wypracowywać rozwiązania, które działają dla wszystkich (wygrany-wygrany)
  – przećwiczysz narzędzia NVC i dostosujesz je do specyfiki swojej pracy
  – poznasz narzędzie do pracy z trudnymi emocjami: złością, strachem i brakiem motywacji
  – zwiększysz świadomość uczuć i potrzeb swoich i innych
  – nauczysz się, jak mieć więcej radości i lekkości w wykonywaniu swojej pracy

  Chcesz dowiedzieć się, jak słuchać, aby rozumieć? Jak mówić, by być zrozumianym?Marshall Rosenberg pytany o to, dlaczego ma tak dużą skuteczność w budowaniu relacji i mediacjach odpowiadał:
  NIE SŁUCHAM TEGO, CO LUDZIE MÓWIĄ, SŁUCHAM, JAKIE ZA ICH SŁOWAMI STOJĄ POTRZEBY!

  To jest klucz do nawiązania relacji i do rozwiązania każdego wyzwania. Marshall dodawał, że KAŻDY KONFLIKT MOŻNA ROZWIĄZAĆ W CIĄGU 20 MINUT. Tylko najpierw trzeba znaleźć potrzeby, jakie mają obie strony.

  Jak znaleźć te potrzeby? Wystarczy zmienić nawykowy sposób myślenia i mówienia. Metody, które poznasz na tym kursie (empatia, 4 kroki i inne) pozwolą Ci skontaktować się z potrzebami swoimi i innych ludzi. Dzięki temu sprawdzisz, jak znajdować rozwiązania, które odpowiadają wszystkim, typu wygrana-wygrana.

  Program szkolenia:
  I moduł
  Zarządzanie sobą jako pierwszy krok do dialogu
  Główne założenia Porozumienia bez Przemocy
  Transformująca moc empatii i jej rola w tworzeniu przestrzeni współpracy
  Model 4 kroków:
  siła płynąca z obserwacji
  uczucia jako drogowskazy
  piękno potrzeb
  przede wszystkim kontakt – prośby
  Blokady komunikacyjne pod lupą
  Wyrażanie siebie – droga do swojej mocy i autentyczności
  II moduł
  Zarządzanie sobą w relacji z klientem/współpracownikiem
  Pogłębiona praktyka empatii
  Kontakt ze sobą w sytuacjach trudnych i emocjonalnych
  Zamiana osądów o innych w ciekawość innych
  Budowanie efektywnych próśb
  Transformacja złości
  Praktyka doceniania i wdzięczności.
  III moduł
  Efektywne budowanie “MY”
  Partnerstwo, podążanie i prowadzenie w relacji
  Oferowanie i przyjmowanie informacji zwrotnej opartej na empatii
  Mówienie „nie” w zgodzie ze sobą
  Przyjmowanie  odmowy, które buduje kontakt
  IV moduł
  Superwizja
  Prezentowanie poznanych narzędzi i nabytych umiejętności przez uczestników oraz informacja zwrotna od grupy oraz trenerów

  Od konfliktu do dylematu
  Trójkąt relacji – punkt wyjścia do zarządzania konfliktami
  Słuchanie i kontakt ze sobą w konflikcie
  Projektowanie wdrożenia NVC we własnym obszarze zawodowym
  Termin:
  I moduł: 23-24 lutego 2021
  II moduł: 30-31 marca 2021
  III moduł: 13-14 kwietnia 2021
  IV moduł: 27-28 kwietnia 2021
  Pełen opis kursu znajdziesz na tej STRONIE.

  Ogólne