• Język serca w pracy z dziećmi i młodzieżą grupa zaawansowana

  Warszawa

  Warsztaty kierowane do osób, które ukończyły kurs Język serca w pracy z dziećmi i młodzieżą i chcą dalej rozwijać swoje kompetencje w zakresie stosowania Porozumienia bez Przemocy.
  Jest możliwy udział innych osób po kursach NVC – ale wtedy proszę skontaktujcie się najpierw z nami.

  Warsztaty te mają 3 ścieżki uruchamiane w kolejnych semestrach, można zacząć od dowolnej z nich i wziąć udział później w dwóch kolejnych.
  Ścieżka A:

  – Pogłębianie umiejętności empatycznych
  – Konflikty wewnętrzne
  – Jak współpracować z rodzicami dzieci z problemami
  – Superwizja
  – Zadawnione konflikty w klasie
  – Dbanie o sobie w relacjach z dziećmi
  – Ćwiczenia radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi

  Terminy warsztatów:

  Wtorki godz. 18.00-