• NVC w rodzinie i życiu

  Warszawa

  Wprowadzenie do Porozumienia bez Przemocy (założenia, intencja).
  Moja wizja rodzicielstwa.
  Co nas – rodziców wyprowadza z równowagi? Co jest w codziennych relacjach z dziećmi i bliskimi trudne? (Co nas wyprowadza z równowagi w relacjach z bliskimi?)
  Wyzwania dnia codziennego rodzica – czyli jak patrzeć na siebie z empatią.
  Czym jest empatia? – oraz o tym, jak empatia pomaga budować taki świat, jaki chcemy (dla nas, dla dzieci, dla rodziny, w innych relacjach).
  Model 4 kroków:
  – siła płynąca z obserwacji,
  – uczucia jako drogowskazy,
  – piękno potrzeb,
  – przede wszystkim kontakt – prośby.
  Blokady komunikacyjne pod lupą.
  Pomiędzy spotkaniami zachęcamy uczestników szkolenia do praktykowania zarówno indywidualnie (pisanie dziennika empatii), jak i spotkania w dwójkach (praktyka słuchania empatycznego, ćwiczenie poznanych procesów PbP).

  13-05-2020 16:25 – Dzień 5 / Joanna Berendt. Emilia Kulpa-Nowak

  Omówienie doświadczeń z praktyki pomiędzy spotkaniami oraz odpowiedzi na pytania uczestników.
  Co zrobić, gdy dzieci się kłócą, czyli wprowadzenie do mediacji opartych na Porozumieniu bez Przemocy. Mediacje mogą dotyczyć innych relacji niż z dziećmi.
  Słuchanie i kontakt ze sobą w konflikcie.
  Rodzaj mediacji i umiejętności empatycznego rodzica w roli mediatora.
  Ćwiczenie umiejętności mediatora na przykładach z życia uczestników.

  14-05-2020 09:30 – Dzień 6 / Joanna Berendt. Emilia Kulpa-Nowak

  Tematy ważne dla uczestników (proponowane w trakcie kursu).
  Jak mieć więcej porozumienia i współpracy w życiu.
  Praktyka wdzięczności.
  Podsumowanie cyklu warsztatów i świętowanie.

  22-04-2020 09:30 – Dzień 3 / Joanna Berendt. Emilia Kulpa-Nowak

  Omówienie doświadczeń z praktyki pomiędzy spotkaniami oraz odpowiedzi na pytania uczestników.
  Co robić, gdy targają Tobą silne emocje?
  Co stoi za NIE dziecka/ za NIE innych osób?
  Kary i nagrody oraz co w zamian?

  23-04-2020 09:30 – Dzień 4 / Joanna Berendt. Emilia Kulpa-Nowak

  Pogłębiona praktyka empatii – proces: cztery sposoby radzenia sobie z trudnym komunikatem.
  Pogłębiona praktyka empatii – prośby budujące porozumienie.
  Praca na przykładach z życia uczestników – demonstracje, praca w parach, omawianie sytuacji z życia wziętych.

  26-03-2020 09:30 – Dzień 2 / Joanna Berendt. Emilia Kulpa-Nowak

  Pogłębiona praktyka empatii – proszę, dziękuję, przepraszam – czyli słuchanie komunikatów dzieci, rodziny i innych ludzi z uszami empatii.
  Transformacja osądów na temat siebie, jak i na temat innych (zarówno dzieci, jak i dorosłych).
  Transformacja złości.
  Praca na przykładach z życia uczestników – demonstracje, praca w parach, omawianie sytuacji z życia wziętych.

  Ogólne