• Kręgi jako forma rozwiązywania konfliktów między dziećmi

  Warszawa

  Dla nauczycieli klas I-III i starszych grup przedszkolnych i dla innych osób zainteresowanych rozwiązywaniem konfliktów między dziećmi.

  Warsztaty kierowane są do osób pracujących z dziećmi ze szkół podstawowych i najstarszych grup przedszkolnych.

  W czasie warsztatów:
  poznacie najważniejsze zasady i sposoby działania kręgów jako formy rozwiązywania konfliktu
  przećwiczycie prowadzenie kręgów z dziećmi


  Kręgi wspierają rozwiązywanie konfliktów – są formą sprawiedliwości naprawczej. Przy stosowaniu kręgów nie szukamy winnego tylko rozwiązania i tego aby odbudować relacje.

  Kręgi polegają na słuchaniu i odzwierciedlaniu, dające wszystkim uczestnikom możliwość wypowiedzenia się i bycia usłyszanym z tym co dla nich jest ważne w danej sprawie.

  Pomagają odkryć leżące u podstaw konfliktu potrzeby/problemy, które ten konflikt zapoczątkowały.

  Wspierają znajdowanie rozwiązań, które pomagają w zaspokojeniu ich potrzeb i umocnienia danej społeczności.

  Bazują na Kręgach naprawczych Dominika Bartera, ale są ich uproszczoną i skróconą wersją.

  Korzystać też będziemy z Porozumienia bez Przemocy.

  Warsztat odbędzie się jeśli zbierze się grupa przynajmniej 6 osób.

  Cena:
  od 90 do 200 zł od osoby – w zależności od możliwości finansowych.

  Miejsce:
  Warszawa, dokładne miejsce zostanie podane w późniejszym terminie

  Zapisy:
  magda@wyspa-zmian.pl

  Edukacja