• NVC W EDUKACJI

  Gliwice

  Zrozumieć siebie, usłyszeć ucznia – NVC w edukacji

  Jeśli jesteś nauczycielem, zasadniczą częścią Twojej pracy jest kontakt z uczniami i rodzicami uczniów. Zapraszamy na warsztaty, w czasie których poznasz (lub rozwiniesz) zasady empatycznej komunikacji, zgodnie z modelem Porozumienia bez Przemocy (NVC), wg Marshalla Rosenberga.

  Te warsztaty są jednocześnie zaproszeniem, aby empatię dla ucznia zaczynać od siebie.

  Jeśli pracujesz w szkole, dobrze wiedzieć, jak działają słowa, których używasz. Czy stają się cegłami w murze, pomiędzy Tobą a drugim człowiekiem, czy raczej są otwartymi oknami, które zachęcają, aby zajrzeć do środka. Słowa, które padają między ludźmi bywają źródłem gniewu i frustracji, a czasem przynoszą ulgę i spokój. Chodzi o to, aby świadomie używać słów, które są jak okna!
  Wtedy możemy się po prostu zobaczyć. Zobaczyć, usłyszeć i zrozumieć.

  O tym będą te warsztaty.

  Porozumienie Bez Przemocy (ang. Nonviolent Comuniaction – NVC) jest czymś więcej, niż skuteczną strategią rozmowy. Jest życiową postawą, umożliwiającą tworzenie sytuacji, w których każdy uczestnik coś zyskuje, która daje konkretne narzędzia do budowania empatycznej komunikacji, co prowadzi do zrozumienia siebie i innych. Pozwala zobaczyć, jak rozmawiać z ludźmi,
  a nie tylko do nich mówić – a to wielka różnica. Mówiąc najkrócej – NVC oznacza w praktyce: mniej nieporozumień, mniej frustracji, więcej rozwiązań, więcej radości.

  Metody pracy
  Ważną częścią warsztatów są ćwiczenia praktyczne, dzięki którym:
  – poznamy model Porozumienia bez Przemocy i zobaczymy, jak można go zastosować w szkolnej przestrzeni,
  – poznamy i przećwiczymy strukturę 4 kroków do porozumienia,
  – poćwiczymy formułowanie i odróżnianie obserwacji od ocen,
  – nauczymy się rozpoznawać i uwzględniać potrzeby własne i innych,
  – pokażemy, jak można słuchać siebie i innych, aby nawiązywać kontakt,
  – poznamy różne sposoby słuchania i odróżnimy je od empatii,
  – będziemy się uczyć, jak docierać do ludzi, kiedy się nie zgadzamy i jest nam trudno,
  – poćwiczymy sposób udzielania szczerej informacji zwrotnej, opartej na obserwacji.

  Będziemy pracować na własnych przykładach. Wykonywane ćwiczenia pozwolą nam poszukać odpowiedzi na pytania:
  – Jak stawiać granice i dbać o siebie, pracując w szkole?
  – Jak zadbać o siebie i jednocześnie wziąć pod uwagę uczniów?
  – Jak zamieniać spór we współpracę?
  – Jak odejść od obwiniania i osądzania siebie lub uczniów?
  – Jak zobaczyć siebie i uczniów z perspektywy potrzeb i emocji, których doświadczamy?
  – Jak świadomie wybierać swoje reakcje na słowa i zdarzenia?
  – Jak znajdować sposoby, aby potrzeby wszystkich były zaspokojone?
  ​- Jak odejść od etykietowania uczniów i ich rodziców?
  – Co nam daje i co nam zabiera dominacja w systemie edukacji?
  – Jak formułować informację zwrotną, aby pomagała uczniom rozwijać umiejętności i motywowała do działania? Jak uczynić z niej początek empatycznego dialogu?

  Porozumienie bez Przemocy uczy posługiwania się językiem, który praktycznie oznacza wzmacnianie:
  kontaktu ze sobą poprzez:
  – branie odpowiedzialności za swoje myśli, uczucia i postępowanie,
  – rozpoznawanie swoich uczuć i wyrażanie ich,
  – identyfikację potrzeb tkwiących u źródła tych uczuć,
  – wybór sposobów realizacji własnych potrzeb,
  – zerwanie z szablonami myślenia, które prowadzą do gniewu i depresji,
  – postrzegania rzeczywistości bez osądów i porównań sprzyjających przemocy,

  kontaktu z otoczeniem poprzez:
  – kierowanie pełnej szacunku uważności na potrzeby i uczucia innych osób,
  – budowanie relacji opartych na zrozumieniu i empatii,
  – jasne wyrażanie swoich wartości,
  – świadome pogłębianie relacji i związków poprzez wyrażanie próśb, wdzięczności a także odmowy,
  – zapobieganie konfliktom i rozwiązywanie ich poprzez nawiązywanie kontaktu empatycznego,
  – tworzenie rozwiązań opierających się na bezpieczeństwie, szacunku, porozumieniu.

  Dla kogo?
  Zapraszamy nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz wszystkich, którzy chcą, aby szkoła była miejscem kontaktu, wzajemnego szacunku i zrozumienia.

  Kiedy?
  18 września – 2 października 2019r.
  18 września (środa) – 15.30 – 19.30
  25 września (środa) – 15.30 – 19.30
  2 października (środa) – 15.30 – 19.30

  Gdzie?
  Gliwice, ul. Bojkowska 20a, siedziba FILOMATY

  Inwestycja
  260-340 zł

  Więcej informacji: http://www.filomata.com.pl/index.php?strona=5482

  Masz pytania?
  Prosimy o kontakt: szkolenia@filomata.pl lub tel. 731 231 741

  02-10-2019 15:30 – NVC W EDUKACJI / Elżbieta Więcław

  Zrozumieć siebie, usłyszeć ucznia – NVC w edukacji

  Jeśli jesteś nauczycielem, zasadniczą częścią Twojej pracy jest kontakt z uczniami i rodzicami uczniów. Zapraszamy na warsztaty, w czasie których poznasz (lub rozwiniesz) zasady empatycznej komunikacji, zgodnie z modelem Porozumienia bez Przemocy (NVC), wg Marshalla Rosenberga.

  Te warsztaty są jednocześnie zaproszeniem, aby empatię dla ucznia zaczynać od siebie.

  Jeśli pracujesz w szkole, dobrze wiedzieć, jak działają słowa, których używasz. Czy stają się cegłami w murze, pomiędzy Tobą a drugim człowiekiem, czy raczej są otwartymi oknami, które zachęcają, aby zajrzeć do środka. Słowa, które padają między ludźmi bywają źródłem gniewu i frustracji, a czasem przynoszą ulgę i spokój. Chodzi o to, aby świadomie używać słów, które są jak okna!
  Wtedy możemy się po prostu zobaczyć. Zobaczyć, usłyszeć i zrozumieć.

  O tym będą te warsztaty.

  Porozumienie Bez Przemocy (ang. Nonviolent Comuniaction – NVC) jest czymś więcej, niż skuteczną strategią rozmowy. Jest życiową postawą, umożliwiającą tworzenie sytuacji, w których każdy uczestnik coś zyskuje, która daje konkretne narzędzia do budowania empatycznej komunikacji, co prowadzi do zrozumienia siebie i innych. Pozwala zobaczyć, jak rozmawiać z ludźmi,
  a nie tylko do nich mówić – a to wielka różnica. Mówiąc najkrócej – NVC oznacza w praktyce: mniej nieporozumień, mniej frustracji, więcej rozwiązań, więcej radości.

  Metody pracy
  Ważną częścią warsztatów są ćwiczenia praktyczne, dzięki którym:
  – poznamy model Porozumienia bez Przemocy i zobaczymy, jak można go zastosować w szkolnej przestrzeni,
  – poznamy i przećwiczymy strukturę 4 kroków do porozumienia,
  – poćwiczymy formułowanie i odróżnianie obserwacji od ocen,
  – nauczymy się rozpoznawać i uwzględniać potrzeby własne i innych,
  – pokażemy, jak można słuchać siebie i innych, aby nawiązywać kontakt,
  – poznamy różne sposoby słuchania i odróżnimy je od empatii,
  – będziemy się uczyć, jak docierać do ludzi, kiedy się nie zgadzamy i jest nam trudno,
  – poćwiczymy sposób udzielania szczerej informacji zwrotnej, opartej na obserwacji.

  Będziemy pracować na własnych przykładach. Wykonywane ćwiczenia pozwolą nam poszukać odpowiedzi na pytania:
  – Jak stawiać granice i dbać o siebie, pracując w szkole?
  – Jak zadbać o siebie i jednocześnie wziąć pod uwagę uczniów?
  – Jak zamieniać spór we współpracę?
  – Jak odejść od obwiniania i osądzania siebie lub uczniów?
  – Jak zobaczyć siebie i uczniów z perspektywy potrzeb i emocji, których doświadczamy?
  – Jak świadomie wybierać swoje reakcje na słowa i zdarzenia?
  – Jak znajdować sposoby, aby potrzeby wszystkich były zaspokojone?
  ​- Jak odejść od etykietowania uczniów i ich rodziców?
  – Co nam daje i co nam zabiera dominacja w systemie edukacji?
  – Jak formułować informację zwrotną, aby pomagała uczniom rozwijać umiejętności i motywowała do działania? Jak uczynić z niej początek empatycznego dialogu?

  Porozumienie bez Przemocy uczy posługiwania się językiem, który praktycznie oznacza wzmacnianie:
  kontaktu ze sobą poprzez:
  – branie odpowiedzialności za swoje myśli, uczucia i postępowanie,
  – rozpoznawanie swoich uczuć i wyrażanie ich,
  – identyfikację potrzeb tkwiących u źródła tych uczuć,
  – wybór sposobów realizacji własnych potrzeb,
  – zerwanie z szablonami myślenia, które prowadzą do gniewu i depresji,
  – postrzegania rzeczywistości bez osądów i porównań sprzyjających przemocy,

  kontaktu z otoczeniem poprzez:
  – kierowanie pełnej szacunku uważności na potrzeby i uczucia innych osób,
  – budowanie relacji opartych na zrozumieniu i empatii,
  – jasne wyrażanie swoich wartości,
  – świadome pogłębianie relacji i związków poprzez wyrażanie próśb, wdzięczności a także odmowy,
  – zapobieganie konfliktom i rozwiązywanie ich poprzez nawiązywanie kontaktu empatycznego,
  – tworzenie rozwiązań opierających się na bezpieczeństwie, szacunku, porozumieniu.

  Dla kogo?
  Zapraszamy nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz wszystkich, którzy chcą, aby szkoła była miejscem kontaktu, wzajemnego szacunku i zrozumienia.

  Kiedy?
  18 września – 2 października 2019r.
  18 września (środa) – 15.30 – 19.30
  25 września (środa) – 15.30 – 19.30
  2 października (środa) – 15.30 – 19.30

  Gdzie?
  Gliwice, ul. Bojkowska 20a, siedziba FILOMATY

  Inwestycja
  260-340 zł

  Więcej informacji: http://www.filomata.com.pl/index.php?strona=5482

  Masz pytania?
  Prosimy o kontakt: szkolenia@filomata.pl lub tel. 731 231 741

  25-09-2019 15:30 – NVC W EDUKACJI / Elżbieta Więcław

  Zrozumieć siebie, usłyszeć ucznia – NVC w edukacji

  Jeśli jesteś nauczycielem, zasadniczą częścią Twojej pracy jest kontakt z uczniami i rodzicami uczniów. Zapraszamy na warsztaty, w czasie których poznasz (lub rozwiniesz) zasady empatycznej komunikacji, zgodnie z modelem Porozumienia bez Przemocy (NVC), wg Marshalla Rosenberga.

  Te warsztaty są jednocześnie zaproszeniem, aby empatię dla ucznia zaczynać od siebie.

  Jeśli pracujesz w szkole, dobrze wiedzieć, jak działają słowa, których używasz. Czy stają się cegłami w murze, pomiędzy Tobą a drugim człowiekiem, czy raczej są otwartymi oknami, które zachęcają, aby zajrzeć do środka. Słowa, które padają między ludźmi bywają źródłem gniewu i frustracji, a czasem przynoszą ulgę i spokój. Chodzi o to, aby świadomie używać słów, które są jak okna!
  Wtedy możemy się po prostu zobaczyć. Zobaczyć, usłyszeć i zrozumieć.

  O tym będą te warsztaty.

  Porozumienie Bez Przemocy (ang. Nonviolent Comuniaction – NVC) jest czymś więcej, niż skuteczną strategią rozmowy. Jest życiową postawą, umożliwiającą tworzenie sytuacji, w których każdy uczestnik coś zyskuje, która daje konkretne narzędzia do budowania empatycznej komunikacji, co prowadzi do zrozumienia siebie i innych. Pozwala zobaczyć, jak rozmawiać z ludźmi,
  a nie tylko do nich mówić – a to wielka różnica. Mówiąc najkrócej – NVC oznacza w praktyce: mniej nieporozumień, mniej frustracji, więcej rozwiązań, więcej radości.

  Metody pracy
  Ważną częścią warsztatów są ćwiczenia praktyczne, dzięki którym:
  – poznamy model Porozumienia bez Przemocy i zobaczymy, jak można go zastosować w szkolnej przestrzeni,
  – poznamy i przećwiczymy strukturę 4 kroków do porozumienia,
  – poćwiczymy formułowanie i odróżnianie obserwacji od ocen,
  – nauczymy się rozpoznawać i uwzględniać potrzeby własne i innych,
  – pokażemy, jak można słuchać siebie i innych, aby nawiązywać kontakt,
  – poznamy różne sposoby słuchania i odróżnimy je od empatii,
  – będziemy się uczyć, jak docierać do ludzi, kiedy się nie zgadzamy i jest nam trudno,
  – poćwiczymy sposób udzielania szczerej informacji zwrotnej, opartej na obserwacji.

  Będziemy pracować na własnych przykładach. Wykonywane ćwiczenia pozwolą nam poszukać odpowiedzi na pytania:
  – Jak stawiać granice i dbać o siebie, pracując w szkole?
  – Jak zadbać o siebie i jednocześnie wziąć pod uwagę uczniów?
  – Jak zamieniać spór we współpracę?
  – Jak odejść od obwiniania i osądzania siebie lub uczniów?
  – Jak zobaczyć siebie i uczniów z perspektywy potrzeb i emocji, których doświadczamy?
  – Jak świadomie wybierać swoje reakcje na słowa i zdarzenia?
  – Jak znajdować sposoby, aby potrzeby wszystkich były zaspokojone?
  ​- Jak odejść od etykietowania uczniów i ich rodziców?
  – Co nam daje i co nam zabiera dominacja w systemie edukacji?
  – Jak formułować informację zwrotną, aby pomagała uczniom rozwijać umiejętności i motywowała do działania? Jak uczynić z niej początek empatycznego dialogu?

  Porozumienie bez Przemocy uczy posługiwania się językiem, który praktycznie oznacza wzmacnianie:
  kontaktu ze sobą poprzez:
  – branie odpowiedzialności za swoje myśli, uczucia i postępowanie,
  – rozpoznawanie swoich uczuć i wyrażanie ich,
  – identyfikację potrzeb tkwiących u źródła tych uczuć,
  – wybór sposobów realizacji własnych potrzeb,
  – zerwanie z szablonami myślenia, które prowadzą do gniewu i depresji,
  – postrzegania rzeczywistości bez osądów i porównań sprzyjających przemocy,

  kontaktu z otoczeniem poprzez:
  – kierowanie pełnej szacunku uważności na potrzeby i uczucia innych osób,
  – budowanie relacji opartych na zrozumieniu i empatii,
  – jasne wyrażanie swoich wartości,
  – świadome pogłębianie relacji i związków poprzez wyrażanie próśb, wdzięczności a także odmowy,
  – zapobieganie konfliktom i rozwiązywanie ich poprzez nawiązywanie kontaktu empatycznego,
  – tworzenie rozwiązań opierających się na bezpieczeństwie, szacunku, porozumieniu.

  Dla kogo?
  Zapraszamy nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz wszystkich, którzy chcą, aby szkoła była miejscem kontaktu, wzajemnego szacunku i zrozumienia.

  Kiedy?
  18 września – 2 października 2019r.
  18 września (środa) – 15.30 – 19.30
  25 września (środa) – 15.30 – 19.30
  2 października (środa) – 15.30 – 19.30

  Gdzie?
  Gliwice, ul. Bojkowska 20a, siedziba FILOMATY

  Inwestycja
  260-340 zł

  Więcej informacji: http://www.filomata.com.pl/index.php?strona=5482

  Masz pytania?
  Prosimy o kontakt: szkolenia@filomata.pl lub tel. 731 231 741

  Ogólne