• TRAIN THE TRAINER POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY – Studia Podyplomowe Collegium Civitas

  Warszawa

  Zajęcia dla trenerów pracujących lub zaczynających pracę w oparciu o metodę Porozumienia bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga.
  Program studiów łączy trzy istotne perspektywy: przekazywanie merytoryki Porozumienia bez Przemocy, proces grupowy oraz proces osobistego przygotowania trenera. Ukończenie studiów może być pomocnym etapem w drodze do certyfikacji The Center for Nonviolent Communication (www.cnvc.org).
  Studia mają charakter wyjątkowy – są zaproszeniem do uczącej się społeczności, w której słuchacze zdobywają wiedzę od siebie nawzajem, otrzymują przestrzeń do praktykowania, dawania sobie informacji zwrotnej oraz kontaktu z trenerami NVC.
  Zajęcia prowadzone są przez grupę certyfikowanych trenerów NVC (Nonviolent Communication).

  Studia umożliwiają:
  • zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących przekazywania podejścia NVC – przy jednoczesnym dbaniu o siebie, o kontakt z grupą i relacje w niej;
  • zdobycie umiejętności analizy interakcji, oceny reakcji własnych i innych;
  • dokonywanie wyboru spośród wielu możliwości interwencji trenerskich korzystając ze świadomości procesu NVC;
  • rozwój warsztatu trenera ze szczególnym uwzględnieniem pracy z uczuciami i potrzebami, jako specyfiki podejścia PbP;
  • rozszerzenie kreatywnych i efektywnych narzędzi w pracy trenera;
  • zwiększenie poziomu zaufania do siebie jako trenera;
  • rozwijanie znajomości rozróżnień i procesów PbP.

  W trakcie studiów zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:
  • usystematyzowania rozróżnień i procesów PbP,
  • stosowania wybranych elementów postaw trenera PbP,
  • kontraktowania z grupą w oparciu o potrzeby,
  • przekazywania głównych założeń i rozróżnień PbP,
  • przekazywania wiedzy z zakresu 4 kroków w zależności od grupy,
  • zrozumienia i przekazywania uczestnikom symboliki żyrafy i szakala,
  • radzenia sobie z uczuciami wstydu, poczucia winy i złości w pracy trenerskiej, w oparciu o procesy NVC,
  • wykorzystywania procesów opłakiwania i świętowania w pracy trenerskiej,
  • budowania i prowadzenia szkoleń w zgodzie z kluczowymi założeniami NVC.

  Zapisy i więcej informacji: https://www.civitas.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/train-the-trainer-porozumienie-bez-przemocy-podyplomowe/opis-train-the-trainer-porozumienie-bez-przemocy-podyplomowe

  Ogólne