• Studia Podyplomowe: Komunikacja i dialog w organizacji w oparciu o Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga

  Poznań

  Celem studiów jest rozwijanie kompetencji budowania przede wszystkim relacji zawodowych w oparciu o Porozumienie bez Przemocy dr. Marshall B. Rosenberga. Fundamentami tego rodzaju relacji są wzajemny szacunek, dialog, uwzględnianie perspektyw różnych stron, budowanie przestrzeni otwartości, po to by wypracowywać osobistą i grupową efektywność w kierunku rozwiązań typu wygrany-wygrany.
  Zajęcia realizowane są w formie wykładów i warsztatów przez wieloletnich praktyków podejścia NVC oraz certyfikowanych trenerów Center for Nonviolent Communication (www.cnvc.org), posiadających ugruntowaną praktykę trenerską, jak i również doświadczenie wdrażania NVC w różnych kontekstach i różnego typu organizacjach.

  Podstawową korzyścią wynikającą z uczestnictwa w tych studiach jest rozwinięcie postawy i kompetencji w obszarze empatycznej komunikacji, poznanie podejścia Porozumienia bez Przemocy wg. Marshalla Rosenberga oraz poznanie i praktyka konkretnych narzędzi z tego obszaru. Program studiów to zarówno program rozwoju umiejętności jak i program rozwoju osobistego uczestników.
  Słuchacz nabędzie wiedzę w obszarze budowanie osobistej efektywności oraz budowanie dialogu w relacjach zawodowych w oparciu o teorię Porozumienia bez Przemocy, narzędzia cochingowe oraz neurbiologię. Dzięki warsztatowemu charakterowi studiów słuchacz będzie praktykował umiejętności z zakresu konstruktywnej i transformującej komunikacji intra- i interpersonalnej w organizacji. Słuchacz nabędzie społeczne kompetencje z zakresu przywództwa, informacji zwrotnej oraz zarządzania konfliktem i przećwiczy narzędzia i procesy Porozumienia bez Przemocy.

  Studia adresowane są do osób, które chcą rozwijać swoją postawę empatyczną i rozwijać przywództwo transformujące (w relacji z sobą, jak również innymi osobami ), np.:
  · osób pełniących funkcje kierownicze,
  · przyszłych i obecnych menedżerów,
  · szefów zespołów oraz
  · właścicieli firm,
  · nauczycieli,
  · dyrektorów,
  · prawników,
  · lekarzy,
  · policjantów,
  czyli wszystkich tych dla których szczególnie ważne jest budowanie relacji w oparciu o wzajemny szacunek, komunikację wprost, zaufanie, partnerstwo, skuteczne wypracowywanie rozwiązań wygrany-wygrany i efektywność.

  Więcej informacji i zapisy: https://www.wsb.pl/poznan/studia-i-szkolenia/studia-podyplomowe/kierunki/komunikacja-i-dialog-w-organizacji-w-oparciu-o-porozumienie-bez-przemocy-wg-marshalla-b-rosenberga

  Ogólne