• Studia Podyplomowe POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY WG MARSHALLA B. ROSENBERGA

  Warszawa

  Studia są przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności komunikowania się w oparciu o Porozumienie bez Przemocy, a w szczególności do: specjalistów pracujących na co dzień z ludźmi (nauczycieli, wychowawców, doradców zawodowych, trenerów, coachów, mediatorów); psychologów i terapeutów pragnących poszerzyć swoje kompetencje; menedżerów oraz przedstawicieli działów HR, którym zależy na komunikacji wspierającej wzajemne poszanowanie i budującej współpracę i zaangażowanie; a także do osób, które chcą w przyszłości zostać certyfikowanymi trenerami NVC.

  Cel studiów:

  Absolwenci będą mieli możliwość rozwinięcia i pogłębienia kompetencji w zakresie budowania dobrej relacji z drugim człowiekiem w oparciu o dialog i wzajemne poszanowanie oraz zostaną przygotowani do prowadzenia procesu mediacji w oparciu o NVC.

  Podczas zajęć na studiach zdobędziesz kluczowe kompetencje w zakresie:
  -stosowania założeń Porozumienia bez Przemocy,
  -zarządzania własnymi emocjami,
  -radzenia sobie z krytyką i reagowaniem na pochwały,
  -budowania kontaktu opartego na dialogu i wzajemnym szacunku,
  -rozwiązywania konfliktów,
  -radzenia sobie z silnymi emocjami,
  -budowania zaangażowania własnego oraz współpracowników/członków zespołu w oparciu o współpracę i wolny wybór,
  -efektywnego zarządzania zespołem w oparciu o empatię,
  -udzielania informacji zwrotnej budującej zaangażowanie i wspierającej rozwój potencjału wewnętrznego,
  -mediacji i kluczowych kompetencji mediatora NVC,
  -wykorzystania postawy empatycznej w pracy coacha, mentora, mediatora.

  Więcej informacji i zapisy: https://www.civitas.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/porozumienie-bez-przemocy-wg-marshalla-b-rosenberga-podyplomowe

  Ogólne