• Cykl warsztatów wprowadzających do Porozumienia bez Przemocy JA-TY-MY

  Poznań

  JA-TY-MY
  :: Ja-zrozumieć siebie z Magdą Sendor 14-15 września
  :: Ty-zrozumieć siebie z Agnieszką Pietlicką 16-17 listopada
  :: My-zatańczyć dialog z Aagnieszką Pietlicką i Ewą Orłowską 5-6 grudnia

  Dla osób korzystających z dofinansowania i/lub zdecydowanych przejść całe wprowadzenie do Porozumienia bez Przemocy (Ja, Ty, My) wprowadziliśmy JEDNĄ usługę zawierającą wszystkie trzy moduły, przy korzystaniu z BUR w znaczny sposób ogranicza to dokumentację i upraszcza załatwianie całej procedury.

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=400263

  Zapraszamy do odkrycia świata Porozumienia bez Przemocy nazywanego też modelem komunikacji NVC (od NonviolentCommunication), komunikacją empatyczną, językiem serca lub językiem żyrafy. Porozumienie przyczynia się tam, gdzie tego chcemy, do wysokiej jakości kontaktu, wzmacnia lub pomaga odbudować więzi, ułatwia codzienny dialog, zapobiega nieporozumieniom.

  Ja – zrozumieć siebie
  POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY MODUŁ PIERWSZY
  Głównym tematem dwudniowych, intensywnych warsztatów wprowadzających: „Ja – zrozumieć siebie”, jest podstawa filozoficzna oraz przećwiczenie kroków pomagających zrozumieć i wyrazić siebie. Dalszy dialog to „Ty – zrozumieć drugą stronę” oraz pogłębiające warsztaty tematyczne o szczególnych uczuciach – złości i poczuciu winy, a także warsztaty otransformacji przekonań. Rozłożenie czasowe dowolne: wszystko w dwa miesiące lub jedno spotkanie na rok.

  Na warsztatach „Ja – zrozumieć siebie”:
  :: zobaczymy, co motywuje nasze działania i jakie ma to znaczenie w komunikacji,
  :: przyjrzymy się roli emocji, szczególnie w trudnych momentach,
  :: nauczymy się formułować prośby tak, by wzrosły szanse, że zostaną one zrozumiane (a może nawet spełnione),
  :: poznamy różnicę między prośbami a żądaniami,
  :: odkryjemy, które przyzwyczajenia komunikacyjne, nie służą ani nam, ani drugiej stronie, ani dialogowi,
  :: oraz przekształcimy je tak, by zachęcały do współpracy i tworzyły atmosferę wzajemnego poszanowania.

  Ty – zrozumieć innych
  POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY MODUŁ DRUGI
  Głównym tematem modułu ,,Ty” jest słuchanie, empatia w rozumieniu twórcy Porozumienia, Marshalla Rosenberga. Polecam wszystkim, którzy uczestniczyli przynajmniej w 8h warsztatów z PbP.

  Na warsztatach ,,Ty-zrozumieć drugą stronę’’:
  :: poznamy różnicę między empatią, a innymi formami słuchania
  :: będziemy w różny sposób słuchać trudnych oraz radosnych wiadomości
  :: przećwiczymy ,,cztery kroki” w słuchaniu
  :: zobaczymy, jak możemy radzić sobie ze szczególnie trudnymi dla nas komunikatami
  :: porozmawiamy o tym, co to znaczy, że ,,zawsze mamy wybór”
  :: nauczymy się słuchać milczenia, ,,nie” oraz ,,tak”, któremu nie do końca ufamy.

  My – zatańczyć dialog
  POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY MODUŁ TRZECI
  „My–zatańczyć dialog”– ostatnie spotkanie z wprowadzającego do Porozumienia bez Przemocy cyklu „Ja–Ty–My”. To spotkanie przeznaczone jest dla osób, które znają podstawy PbP i na codzień sięgają do empatii dla samego siebie, starają się empatycznie przyjmować innych i wiedzą co oznacza autentyczne wyrażanie siebie.

  Planujemy zająć się różnymi aspektami dialogu. Konkretnie chcemy:
  :: z pasją mówić sobie nawzajem „nie”,
  :: słuchać na różne sposoby czyjegoś „nie”,
  :: empatycznie przerywać,
  :: rzucić okiem na światopogląd kryjący się za nagrodami, pochwałami, karami, naganami,
  :: przyjrzeć się alternatywom, czyli poćwiczyć wyrażanie uznania i dawanie informacji zwrotnej,
  :: porozumieniowo przepraszać.

  Będziemy pracować na własnych przykładach
  Porozumienie znajduje zastosowanie we wszystkich możliwych obszarach i najrozmaitszego typu relacjach: między rodzicami a dziećmi- także dorosłymi, między rodzeństwem, w związku, z kolegami, z szefową, z sąsiadką, ze współlokatorem…

  Informacje logistyczne oraz zapisy na listę rezerwową: office@du-t.com

  Ceny
  :: 14 września – 6 grudnia 2019, Poznań – cena od 750 zł do 3000 zł

  :: Klienci indywidualni: od 1050 do 3000 zł

  :: Firmy: od 1520 do 3000 zł

  :: Szkoły, przedszkola: od 1200 do 3000 zł
  Szkoły, przedszkola i inne podmioty które maja prawo do zwolnienia z vat z tyt. Ust vat art. 43 ust pkt 29 c (tj. usługa zostanie opłacana co najmniej w 70% z środków publicznych) publicznych

  :: Osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia: od 750 do 3000 zł

  :: dostępne 100% miejsc

  :: Wymagana bezzwrotna zaliczka w kwocie od 150 do 300 zł

  Trenerki
  AGNIESZKA PIETLICKA
  Pracuję jako trenerka od ponad 17 lat. Moim pierwszymi tematami były komunikacja międzykulturowa, dialog międzyreligijny, dyskryminacja, rasizm. Przejście do Porozumienia bez Przemocy było płynne, jako że właśnie ono najbardziej przydatne okazało się z każdym dialogu, również międzykulturowym.

  EWA ORŁOWSKA
  W pracy z PbP korzystam z odkryć neurobiologii, podejścia systemowego oraz praktyki medytacyjnej uważności i zen. Jestem certyfikowaną trenerką PbP i nauczycielką mindfulness.

  MAGDA SENDOR
  Z wykształcenia jestem dziennikarką i kulturoznawczynią. Prowadząc szkolenia, mediacje czy coaching szukam wraz z moimi Klientami unikalnego poczucia bycia w harmonii z samym sobą i z innymi, w poczuciu autentyczności siebie jak i troski o innych.

  Ogólne