• KRĘGI NAPRAWCZE czyli co można zrobić w obliczu konfliktu?

  Gliwice

  Czym są Kręgi naprawcze?

  Kręgi naprawcze są sposobem rozwiązywania konfliktów w społecznościach, grupach ludzi żyjących lub współpracujących ze sobą. Wśród wielu podejść do rozwiązywania konfliktów Kręgi Naprawcze urzekają swoją prostą formą połączoną z jakością dialogu i przejrzystymi krokami.
  Wszystko, co niezbędne do poprowadzenia procesu, mieści się na kartce A4, a sam proces może być z powodzeniem poprowadzony przez kilkuletnie dziecko. Ogromną siłą Kręgów jest zaproszenie do rozwiązania konfliktu osób zaangażowanych bezpośrednio (w tradycyjnym rozumieniu: sprawca i ofiara) oraz wszystkich osób dotkniętych sprawą pośrednio, których zdanie zwyczajowo nie jest brane pod uwagę.

  Kręgi naprawcze to spotkania, które:
  – oferują każdemu uczestnikowi możliwość wypowiedzenia się i bycia usłyszanym (nazywamy to odzwierciedlającym słuchaniem – chodzi o sytuację, w której np. przez parafrazę upewniamy się, czy zrozumieliśmy to, co zostało powiedziane zgodnie z intencjami tego, kto mówił) ,
  – odkrywają leżące u podstaw konfliktu potrzeby lub problemy,
  – wspierają całościowe i przejrzyste rozwiązania, które posuwają uczestników w kierunku zaspokojenia ich potrzeb, odnowienia i umocnienia danej społeczności.

  Stosowanie KRĘGÓW daje szansę na proste i przejrzyste reagowanie w trudnych, konfliktowych sytuacjach, pozwala na zobaczenie problemu z różnych perspektyw (to jak „wycieczka wokół góry” – góra z każdej strony wygląda inaczej…)

  Kręgi naprawcze przyczyniają się do:
  – wzrostu zaufania wewnątrz grupy (społeczności)
  – obniżenia poczucia stresu,
  – ułatwienia współpracy i rozluźnienia atmosfery w codziennym życiu.

  Dzięki Kręgom dostępna staje alternatywa dla systemu kar, będąca równocześnie praktycznym sposobem realizacji idei Sprawiedliwości Naprawczej.

  Co ważne – po zakończeniu warsztatów jest możliwość uczestniczenia w grupie ćwiczeniowej (raz w miesiącu), aby doskonalić umiejętności korzystania z Kręgów Naprawczych.

  W czasie warsztatów:
  – poznasz genezę Kręgów Naprawczych i założenia tego procesu,
  – dowiesz się, z jakich kroków proces ten się składa,
  – przećwiczysz prowadzenie poszczególnych elementów procesu Kręgów Naprawczyc h,
  – zastanowisz się, jak z systemu Kręgów Naprawczych zrobić stały sposób reagowania na konflikty w Twoim miejscu życia czy pracy.

  Dla kogo?
  Kręgi Naprawcze to doskonałe narzędzie dla mediatorów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, rodziców, liderów, pracowników HR odpowiadających za wspieranie ludzi w trudnych sytuacjach w firmie.

  Kiedy?
  29-30 czerwca 2019r. (sobota-niedziela)
  29 czerwca: godz. 10.00 – 18.00 (z godzinną przerwą na lunch)
  30 czerwca: godz. 9.00 – 16.00

  Gdzie?
  GLIWICE, ul. Bojkowska 20a, Siedziba FILOMATY, tel. 322707665

  Koszt udziału:
  390/450zł

  Jak się zapisać?
  Wypełnij formularz zgłoszeniowy: http://filomata.com.pl/formularz/formularz.html

  Masz pytania?
  Prosimy o kontakt: szkolenia@filomata.pl lub tel. 322707665

  Chcesz dowiedzieć się więcej?
  Proces dialogowy w Kręgach jest oparty na Porozumieniu bez Przemocy, a sednem Kręgów jest empatia. Więcej o Porozumieniu np. na stronach: Filomaty oraz: www.cnvc.org lub www.nvc.info.pl, a o samych Kręgach Naprawczych na: www.restorativecircles.org lub www.fundacjasr.org.

  Prowadzenie warsztatów: Tomek Bagiński
  Więcej informacji http://www.filomata.com.pl/index.php?strona=5201

  Ogólne