• Konstruktywna komunikacja w Twoim miejscu pracy

    Kraków

    https://leance.org/wydarzenie/konstruktywna-komunikacja-w-twoim-miejscu-pracy/

    Zaawansowane