• Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Przywództwo w Rodzinie

  Warszawa

  Zapraszamy wszystkich, którym zależy na budowaniu z dzieckiem relacji opartych na wzajemnych szacunku i zaufaniu!

  ➡️ Dlaczego Przywództwo?
  Dzieci potrzebują autentycznego i wspierającego przywództwa dorosłych w rodzinie i w przedszkolu. Dorośli, często zagubieni pośród setek sprzecznych ze sobą porad wychowawczych, potrzebują w sobie ten potencjał przywództwa obudzić.

  Proces stawania się przywódcą nie jest prosty, bo wymaga świadomej pracy nad sobą i nad tym, co wnosimy do relacji z dziećmi i dorosłymi. Potrzebujemy nauczyć się brania odpowiedzialności za swoje wybory i dawania innym informacji zwrotnej, w miejsce oceniania i kontroli.

  Jeśli chcemy być autentycznymi przywódcami w swoich rodzinach i miejscach pracy, potrzebujemy nauczyć się bycia w kontakcie ze sobą, swoimi potrzebami i uczuciami i zaprzestać chować się za sztucznie wykreowanymi zasadami i maskami.

  ➡️ Przyjdź…
  * jeśli jesteś rodzicem, nauczycielem przedszkolnym, żłobkowym, nianią, babcią czy dziadkiem.
  * z dzieckiem – zaopiekują się nim nauczyciele z Zielonej Wieży – więcej o strefie dziecka poniżej
  * z partnerem – specjalna oferta dla rodzin!

  ➡️ Ta konferencja jest dla Ciebie, jeśli zmagasz się z wyzwaniami współczesnych rodziców:
  • masz wątpliwości na ile dawać dzieciom przestrzeń na wyrażanie siebie a kiedy zainterweniować?
  • chcesz odpuścić kontrolę, ale obawiasz się, że dziecko wejdzie ci na głowę?
  • nie chcesz działać z pozycji strachu, ale jeszcze nie wiesz jak to przełożyć na praktykę?
  • wahasz się, który model przywództwa będzie wspierający dla Ciebie i Twojej rodziny?
  • zastanawiasz się czy będziesz dobrym przywódca dla swoich dzieci, skoro jeszcze nie jesteś nim dla siebie?
  • nie wiesz jak kochać i wymagać jednocześnie?
  • trudno Ci dbać w pierwszej kolejności o siebie i swoje zasoby?

  ➡️ Czego masz szansę się dowiedzieć?
  • Jak zarządzać energią będąc przywódcą?
  • Czego możemy nauczyć się od swoich dzieci? Jakiego przywództwa potrzebują nasze dzieci?
  • Czym różni się autentyczne przywództwo od tego opartego na strachu/kontroli/leku/braku zaufania?
  • Co to znaczy być przywódca dla siebie? Jak dbać o swoje zasoby jako przywódca?
  • Jakie wartości wspierają w byciu dobrym przywódca?
  • Na co przywódca ma wpływ a co może sobie odpuścić?
  • Jak być przywódca w konflikcie?
  • Jakie pułapki czyhają na przywódcę rodziny?

  A także…
  • Po co rodzinie/ światu moje przywództwo?
  • Jakie narzędzia wspierają przywódcę?
  • Co przywództwo ma wspólnego z rodziną?
  • Jak być dobrym przywódcą rodziny? Czy powinienem?
  • Co na to neurobiologia, nauka o mózgu?
  • Jak zaopiekować emocje, swoje, dzieci, partnera?
  • Jak kształtować relacje w rodzeństwie?
  • Czy wysoka wrażliwość jest przeszkodą do dobrego przywództwa?
  • Jak pilnować budżetu, by jednocześnie wszyscy czuli się zaopiekowani?

  Informacje i zapisy www.konferencja.zielonawieza.pl
  ⏰ Decyduje kolejność zgłoszeń.

  Ogólne